biblioteket i Pristina, Kosovo

Projekt: Utveckling och implementering av en nationell forskarskola inom IKT för Kosovos utbildningssystem (DI-PHDICTKES)

Kosovos brist på doktorandprogram inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, begränsar landets deltagande i akademins och industrins internationella utveckling. Ett nationellt doktorandprogram ska skapa en kvalificerad utbildningsmiljö med intressenter som bidrar till diskussioner om modernisering och tillgänglighet, regionalt och globalt.

Fakta om projektet

Projektkoordinator
Anita Mirijamdotter
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Patrik Elm, Päivi Jokela, Zenun Kastrati, Arianit Kurti, Ann-Charlotte Larsson, Katarina Rönndahl
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; South-East European Research Center, Grekland; Kosovo Ministry of Education, Science, Technology and Innovation, UBT – Higher Education Institution, University of Prishtina och Ukshin Hoti University of Prizren, Kosovo
Associerade partner: Kosovo Accreditation Agency, Kosbit LLC och BpB Bank, Kosovo
Finansiär
EACEA.A.4 – International Capacity Building, project number 609990-EPP-1-2019-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP
Tidsplan
15 nov 2019–14 nov 2023
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Phdictkes.eu

Mer om projektet

Trots ständigt accelererande arbetsplatsförändringar, inklusive snabbt växande tillgång till teknik och snabbt förbättrade system för information och kommunikation, är utbildningssystemet i Kosovo inte tillräckligt utvecklat för att tillhandahålla en högkvalitativ, forskningsbaserad utbildning inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Kosovo – ett litet land med 2 miljoner invånare och en nationell budget på endast 2,3 miljarder som ska klara olika nationella prioriteringar – saknar de nödvändiga investeringarna för att i grunden vidareutveckla kvaliteten hos utbildningssystemet.

Detta finansierade projekt syftar till att utveckla och implementera ett nationellt doktorandprogram för IKT som bygger på dagens prioriteringar av och krav på arbetskraft. Utformningen och implementeringen av ett nationellt doktorandprogram inom IKT är avgörande för Kosovo för att säkerställa konkurrenskraften inom de regionala utbildningssystemen och de nationella ekonomierna på västra Balkan – och vidare än så.

Projektet fokuserar på att etablera en nationell forskarskola inom IKT i Kosovo och på att upprätta en nationell kursplan för doktorandstudier inom IKT-området med nyckelelement som läranderesultat, mål och färdigheter. Ytterligare aktiviteter i projektet syftar till att öka forskningskompetensen hos Kosovos universitetspersonal och därigenom bidra till att underlätta ackrediteringsprocessen, som nationella organ ska fastställa, för enskilda Kosovo-universitets doktorandprogram.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare