Prästkragar

Projekt: Utvecklingen av vårdandet i sjuksköterskeutbildning inom grund- och specialist­sjuk­sköterske­utbildningar

Med projektet vill vi belysa hur studenter inom grund- och specialistsjuksköterskeutbildningar utvecklar sina vårdande färdigheter under utbildningarna.

Fakta om projektet

Projektledare
Mikael Rask
Övriga projektmedlemmar
Gunilla Lindqvist, Jalal Safipour, Anders Svensson, Monica Carlsson Blomster Linnéuniversitetet; Christel Borg, Blekinge Tekniska Högskola.
Deltagande organisationer
Nursing School of Fujian University of TCM (FUTCM) Kina,
Wenzhou Medical University (WMU) Kina.
Finansiär

Tidsplan
2016-2022
Ämnen
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet började som ett utvecklingsprojekt där syftet är att bidra till ökade kunskaper om hur studenters vårdande och stödjande färdigheter utvecklas under grundutbildningen till sjuksköterska och specialistutbildningar för sjuksköterskor. Sjuksköterskestudenter har under sin treåriga utbildning mycket kunskaper att inhämta som de ska införliva för att sedan kunna använda i sin direkta vardagliga gärning och omvandla till färdigheter. Det finns viss forskning såväl internationellt som nationellt som berör hur denna transition från novis till färdig sjuksköterska kan gå till. Dock finns det brister i kunskaperna om hur denna process kan stödjas. Det behövs kunskaper om hur dessa färdigheter, baserat på såväl patientperspektivet som familjeperspektivet, ska kunna stimuleras under utbildningen.

Dessutom inkluderar projektet specialistsjuksköterskeutbildningar med syftet att kartlägga de möjliga behoven av utveckling och fördjupande av utbildningsinnehåll i specialistsjuksköterskeutbildningarna avseende att utveckla sina vårdande och stödjande färdigheter.

Projektet bedrivs vid Linnéuniversitetet och vid Blekinge Tekniska Högskola men även grundutbildningarna till sjuksköterska vid två olika universitet i Kina.

De data som ligger till grund för projektet är intervjuer och data samlade med frågeformulär med grundutbildningsstudenter i Sverige och Kina men även genom frågeformulär för vidareutbildningsstudenter som belyser vårdande stödjande handlingar och synen på närståendes medverkan i omvårdnaden.

Publikationer

Se publikationer: Utvecklingen av vårdandet i sjuksköterskeutbildning