symbolisk bild på linnea

Projekt: Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens och utfall av bedömning och behandling

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Lotta Agevall Gross, Verner Denvall, Mikael Skillmark, Cecilia Kjellgren
Finansiär: Brottsoffermyndigheten
Tidsplan: 2014 - 2016
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap/institutionen för socialt arbete
Ämne: Socialt arbete