allmän projektbild

Projekt: Välkomnande praktiker: Samproducerad online-träning för att stödja inkludering av flyktingar, migranter och internationella studenter

Detta projekt utvecklar en online-utbildning för att stödja inkluderingen av flyktingar, migranter och internationella studenter och på så vis förbättra studenternas välmående vid universitet och i samhället.

Fakta om projektet

Projektledare Linnéuniversitetet
Eleonor Marcussen, institutionen för kulturvetenskaper
Elin Lindkvist, avdelningen för externa relationer

Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Maria Fahr, projektassistent
Erika Lundby, samverkansrådgivare, avdelningen för externa relationer
Sharon Muriuki, praktikant

Deltagande organisationer
Jennifer Allsopp, University of Birmingham, projektkoordinator
Koreana Ko, University of Birmingham
Danielle Heslin-Hill, University of Birmingham
Stephanie Lambert, Nantes University
Sophie Le Gal, Nantes University
Ines Maksud, Nantes University
Marcos Alonso Bote Diaz, Murcia University
Matteo Pulliti, University of Florence
Nicole Ventisette, University of Florence
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Finansiär
EUniWell (Europeiska parlamentet)

Tidsplan
1 juni 2023 - 31 oktober 2024

Webbplats
University of Birmingham

Mer om projektet

Detta samarbetsprojekt bygger på ett nätverk av forskare, studenter och lärare vid fem EUniWell-universitet och KNU som arbetar med forskning, pedagogik och praxis för välkomnande och inkludering av studenter med flykting-, migrant- och internationell bakgrund.

Projektet utvecklar en online-modul där olika praktiker av välkomnande och erfarenheter från flyktingar, migranter och internationella studenter ger ökade insikter i hur man stödjer studentgrupperna vid högre utbildningsinstitutioner. Modulen kommer att baseras på kvalitativ forskning utförd av varje institution.

Projektets nod är vid University of Birminghams Institute for Research into Superdiversity (IRiS), ett global ledande center inom forskning om inkludering av flyktingar i högre utbildning. Dr. Jennifer Allsopp, projektkoordinator och huvudansvarig för samarbetet, är grundare och medordförande för UoB Sanctuary-gruppen och är aktiv i EUniWells arbete med att samordna stöd för flykting- och migrantstudenter.

Modulen som utvecklas inom projektet baseras på förstahandsupplevelser av vad välkomnande inom högre utbildning innebär för flykting-, migrant- och internationella studenter och förmedlas genom dekolonial pedagogik. Det inkluderar konstnärliga och kreativa uttryck för välkomnande (inklusive visuell konst, berättelser, sånger och annan media) vilket engagerar studenter och ger medskaparna möjlighet att bidra på olika sätt.