Bebisstrumpor på gravidmage

Projekt: Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård

Forskningsprojektet har skapat ett digitalt språkstöd för svenska barnmorskor för att underlätta kommunikationen i mödravården. Språkstödet heter Sadima och finns på tre språk: arabiska, engelska och svenska.

Projektet avslutades i juli 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
Gunilla Byrman, professor i svenska språket
Övriga projektmedlemmar
Astrid Skoglund, Dima Bitar, Jean Stevenson-Ågren, Marie Oscarsson, Linnéuniversitetet; Stina Ericsson, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Göteborgs universitet
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
2017–2020
Ämne
Svenska språket, Institutionen för svenska språket, Fakulteten för konst och humaniora. Projektet är tvärvetenskapligt med involverar forskare inom vårdvetenskap, hälsoinformatik och svenska språket. 

Gå direkt till Sadima: https://sadima.lnu.se 

Mer om projektet

Språkstödet Sadima är avsett att användas av barnmorskor när de möter arabisktalande och engelsktalande gravida kvinnor som har begränsade kunskaper i svenska. Tanken är att det ska fungera som ett komplement till tolk eller användas när tolk saknas, exempelvis vid akuta besök. Stödet är en webbsida som nås via smarta telefoner, pekplattor och datorer.

Initialt var målet med forskningen att göra ett språkstöd som skulle underlätta för barnmorskor som ville samtala med arabisktalande kvinnor. Men projekten utvecklades, och nu finns även en engelsk version av språkstödet.

Forskarna arbetade med två besläktade projekt från ett normkritiskt respektive effektivt och integrerande perspektiv. Det första forskningsprojektet benämndes ”Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård” och det andra ”Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård”. Projekten ville skapa ett digitalt språkstöd för arabisktalande och engelsktalande i mödrahälsovården.

Projektens syfte var att barnmorskor ska få möjlighet att ge rätt information till rätt person i rätt tid. Innehållet på webbsidan ger en kort sammanfattning av basprogrammet i den svenska mödrahälsovården med information om graviditet, förlossning och preventivmedel. Informationen är evidensbaserad, och kvalitetssäkrad och inga svar från kvinnorna sparas på webbsidan.

Forskarna hoppas att informationen ska leda till ökad patientsäkerhet för kvinnor med begränsade kunskaper i svenska språket. Informationen ska även öka säkerheten för deras barn och egenmakten hos de gravida och deras anhöriga. En annan positiv effekt är en minskad arbetsbörda för barnmorskorna, som med hjälp av Sadima kan vara säkra på att de ger rätt information åt kvinnorna.

Forskning på olika material, som samlats in i projekten, har också gett ökade insikter i kommunikationsmönster i vården och alternativa vårdpraktiker.

Projekten har bedrivits i tvärvetenskapliga projekt vid Linnéuniversitetet med deltagare från vårdvetenskap, hälsoinformatik och svenska språket. Innehållet på webbplatsen Sadima har tagits fram i samarbete med barnmorskor i Region Kalmar län.

Forskningsprojekten har finansierats av Familjen Kamprads stiftelse, Vinnova och Linnéuniversitetet, 2016–2020.

Länk till Vinnovaprojektet: ”Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård