En nalle på en gravidmage

Projekt: Vänta barn på arabiska

Utlandsfödda kvinnor drabbas oftare än svenskfödda av komplikationer före, under och efter en förlossning. Arabisktalande gravida kvinnor är en extra utsatt grupp då det råder brist på arabisktalande tolkar. Familjen Kamprads Stiftelse har därför beviljat medel till projektet vänta barn på arabiska.

I projektet vill en grupp forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med en grupp barnmorskor och några arabisktalande kvinnor som är gravida utveckla en app för samtal i mödrahälsovården. 

Mål och syfte:
Målet är att göra mödrahälsovården mer jämlik och effektiv samt att öka patientsäkerheten för arabisktalande gravida kvinnor. Projektet kan leda till ökad patientsäkerhet för nyanlända kvinnor och deras barn, mer tids- och kostnadseffektiva MHV-samtal, minskad arbetsbörda för barnmorskorna och ökad egenmakt hos de gravida och deras anhöriga. Projektet kan också ge ny kunskap om vårdsamtal med hjälp av appar.

Metod och genomförande:
Barnmorskor i Landstinget i Kalmar län och region Kronoberg. gravida kvinnor, arabisktalande och svensktalande som deltar i den preventiva mödrahälsovården kommer att testköra appen ute i verkligheten.

Resultat
Tanken är att appen ska publiceras och distribueras till dem som ha nytta av den. Den kommer också att skickas ut till Kommuner och Landsting (SKL) och samordningsbarnmorskor, som kontinuerligt diskuterar metoder och innovationer inom mödrahälsovården.