Grafik: Hjärta med ledningar anslutna för övervakning

Projekt: VCardiac - nytt ramverk för kontaktlös diagnostik och prognosticering av hjärt-kärlsjukdomar

VCardiac är ett nytt ramverk som använder akustiska hjärtslagsljud för att klassificera olika hjärtsjukdomar och förutsäga hjärtstopp. Ramverket är kontaktlöst och kan användas för att övervaka patienter på distans. VCardiac har potential att förbättra tidig upptäckt och behandling av hjärtsjukdomar.

Fakta om projektet

Projektnamn
VCardiac: A Novel Framework for Contactless diagnosis and forecasting of Cardiovascular Diseases 
Projektledare
Hemant Ghayvat och Sharnil Pandya 
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Annett Wolf och Tolkyn Abdikarimova
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Europeiska kommissionen
Tidsplan
9 augusti 2022 – 30 juni 2024
Ämne
Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Kunskapsmiljö Linné:
Digitala Transformationer
Webbplats
https://cordis.europa.eu/project/id/101065536

Mer om projektet

För prestandautvärderingar av det föreslagna VCardiac Framework kommer de insamlade akustiska hjärtslagsproverna att klassificeras med metoderna LSTM-CNN, RNN, LSTM, Bi-LSTM, CNN, K-means Clustering och SVM. Dessutom kommer det föreslagna VCardiac Framework att hjälpa till att klassificera ålders- och könsmässiga risker med hjälp av metoder som Kaplan-Meier och Cox-regressionsöverlevnadsanalys. Dessa metoder kommer också att hjälpa till att identifiera sannolikhetsrisken och den 10-åriga riskpoängen. I slutändan kommer det föreslagna VCardiac-ramverket att testas för olika signal-till-brus-förhållanden för att uppnå bättre noggrannhet, effektivitet och genomströmning.

För en mer ingående beskrivning av projektet, se den engelska projektsidan

Projektet är en del av forskningen i spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) samt ingår i Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer