foto från workshop i projektet

Projekt: Web and mobile accessibility for visually impaired (WMA4VIP)

WMA4VIP var ett forskningsprojekt som undersökte de utmaningar som gruppen blinda och synskadade möter i Nordmakedonien. Dessa utmaningar möttes sedan genom att föra fram svenska erfarenheter och lösningar.

Detta projekt avslutades 2014.

Fakta om projektet

Projektledare
Arianit Kurti
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Mexhid Ferati
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; South East European University, Nordmakedonien
Finansiär
Stint (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)
Tidsplan
Sept 2013–aug 2014
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
https://wma4vip.wordpress.com

Mer om projektet

En av de mest marginaliserade grupperna i Nordmakedonien är de synskadade som saknar tillgång till grundläggande resurser för utbildning. Digitala resurser, speciellt i form av webb- och mobiltekniker, ger möjlighet att öka tillgången till utbildningsmaterial för synskadade. Genom att utvidga samarbetet mellan Linnéuniversitetet och South East European University till att omfatta även forskningsaktiviteter, strävar vi efter att sammanföra de bästa erfarenheter som redan har dragits i Sverige med forskare från South East European University, för att gemensamt tillgodose behoven hos synskadade i Nordmakedonien.

I samband med detta planeras inom ramen för detta projekt tre workshopar och ett seminarium/minikonferens, med forskare från universiteten och medlemmar av icke-statliga organisationer som sysslar med synskadade. De konkreta resultaten av dessa aktiviteter kommer att vara skapandet av en plats för kunskapsdelning, liksom identifiering och utforskning av olika webb- och mobiltekniker som ska användas för att utforma och utveckla hjälp- och anpassningsverktyg för synskadade.

Projektet var en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.