Tecknad bild - två personer och en vårdpersonal

Projekt: WELL CARE

WELL CARE fokuserar på att förbättra psykiskt välbefinnande och förmåga till återhämtning hos vårdpersonal och anhöriga genom vård i partnerskap. WELL CARE kommer att öka kunskapen om stödåtgärder för dessa grupper, med hänsyn till både individuella riskfaktorer (till exempel negativ stress och utmattningssyndrom) och externa riskfaktorer (till exempel digitalisering inom sjukvården, brist på vårdpersonal, minskning av anhöriga och åldrande befolkning). WELL CARE syftar till att öka förståelsen för framgångsrika arbetssätt som verkar förebyggande mot psykisk ohälsa för vårdpersonal och anhöriga. Detta inkluderar att titta på personliga faktorer, omgivningen och hur utvalda organisationer arbetar för att göra dessa lösningar framgångsrika.

Fakta om projektet

Projektledare
Elizabeth Hanson
Övriga projektmedlemmar
Lennart Magnusson, Francesco Barbabella, Maria Nilsson, Elin-Sofie Forsgärde, Elisabet Carlstedt; Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Forskningspartners: Linnéuniversitetet (koordinator, PI), Sverige; Vrije Universiteit, Holland; Istituto Nazionale di Riposa e Cura per Anziani, IRCCS INCRA, Italien; Hochschule Zittau/Goerlitz Universitetet, Tyskland; Univerza v Ljubljani, Slovenien och University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

Kunskapscentrum och civilsamhällesorganisationer: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sverige; NZVE, Nederländerna; Anziani e Non Solo, Italien; wir pflegen, Tyskland; Anton Trstenjak Institute of Gerontology and Intergenerational Relations, Slovenien.

Intresseorganisationer på EU-nivå: Mental Health Europe; Eurocarers; European Ageing Network; European Association of Service Providers for Persons with Disabilities.

Svenska samverkanspartners: Borås stad, Eskilstuna kommun, Kalmar kommun, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Anhörigas Riksförbund, NSPH – Nationell Samverkan Psykisk Hälsa, Riksförbundet FUB – För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.
Finansiär
WELL CARE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe enligt forskningsöverenskommelse avtal nr 101137468
Tidsplan
1 jan 2024 - 31 dec 2027
Ämne
Hälsovetenskap och vårdvetenskap (Institutionen för häslo- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
https://wellcare-project.eu/

Mer om projektet

Well care logotyp

Målsättningen är att utveckla stödåtgärder (vad vi benämner som prototyper) som kan möta psykiska behov hos både vårdpersonal och anhöriga, och därmed möjliggöra en vision om vård och omsorg baserad på partnerskap mellan dessa två grupper. Med partnerskap menar vi samordning, integrering och ömsesidigt erkännande av den vård, hjälp och stöd som dessa grupper tillhandahåller.

WELL CARE-projektets specifika mål är:

  1. Att identifiera minst 40 goda exempel, i och utanför Europeiska unionen (EU), som kan förebygga eller mildra både yrkesrelaterade och icke-yrkesrelaterade risker för vårdpersonalens och anhörigas förmåga till återhämtning och psykiska välbefinnande.

  2. Att utveckla, testa och utvärdera resultaten i 5-8 innovativa lösningar (prototyper) i fem länder (Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige), tillsammans med lokala intressenter.

  3. Att analysera relaterade lagar och riktlinjer på europeisk och nationell nivå samt formulera handlingsinriktade rekommendationer för beslutsfattare och intressenter.

  4. Att utveckla, genomföra och upprätthålla en process med forskning, co-design, gemensam kunskapsgenerering för ökad förståelse och användning av resultaten med alla inblandade grupper och intressenter på lokal, nationell och europeisk nivå.

WELL CARE kommer att engagera vård och omsorgspersonal och vård/omsorgstagare och anhöriga samt intressenter i lokala nätverk (Blandade Lärande Nätverk). Projektet kommer också att särskilt arbeta för minskad ojämlikhet i hälsa, ökad jämställdhet och minskad social utsatthet för berörda grupper.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Anhöriga, anhörigskap och anhörigstöd – forskningsgren vid Nka.

Follow us on LinkedIn.

https://www.linkedin.com/company/wellcare-project/ 

 

Medarbetare