Djupvik

Projekt: Wellbeing tourism in the South Baltic region – guidelines for good practices & promotion

Fakta om projektet

Projektledare: Lali Lindell
Projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet: Setayesh Sattari, Stefan Lagrosen, Valentina Vasicheva och Stephanie Verstift
Svenska samarbetspartners:
 Energy Agency for Southeast Sweden Ltd.; County Administrative Board Kalmar; Kalmarsund promotion; Borgholm kommun och Ölands turism
Internationella samarbetspartners: Pomerania Development Agency, Poland; EUCC Baltic Office, Lithuania; Tourism Association Vogelparkregion Recknitzal, Germany; Danish Tourism Innovation, Denmark; Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania; Professor Brynon Synak Pomerania Research Institute, Poland; samt ett antal så kallade associerade partners
Rådgivare: Amandeep Singh, MSc,Yogi; Paulo Moreira, PhD, Atlantica University & Chef för Princeton Healthcare International Europa.
Projektbudget: 2.495.866 Euro
Finansiärer: Projektet finansieras av the European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014–2020.
Tidsperiod: 2018-07-01–2022-12-31
Tema: miljövetenskap, turism och marknadsföring

Mer om projektet

Linnéuniversitetet är huvudpartner i detta EU-projekt vars fokus är så kallad wellbeingturism. Wellbeingturism bygger på hållbarhet, men det är ett mer holistiskt begrepp som innefattar välmående för besökaren, men också för aktören och samhället som erbjuder tjänsterna. Det innefattar välmående på kroppslig, mental och själslig nivå. Wellbeing är ett tillstånd av balans och harmoni.

Projektet handlar om att förenkla för företagare inom turism att erbjuda produkter och tjänster inom wellbeing, samt att lyfta fram kustnära områden i södra Östersjöområdet som attraktiva destinationer för denna form av turism.

Vi kommer att börja med att arbeta fram konceptet wellbeingturism mer tydligt och skräddarsy det för södra Östersjöområdet och även för de lokala regionerna. Vi ska ta fram guidande material över till exempel vilka kriterier som bör uppfyllas för att anses bidra med wellbeingprodukter och tjänster, och hur man kan marknadsföra dessa på ett bra sätt.

Vidare kommer vi att samla aktörer som vill lära sig mer och engagera sig i wellbeing. Företagare kommer att ha möjlighet att få rådgivning och vara med på seminarier och studieresor. Vi kommer också att skapa en webbaserad wellbeingatlas för att synliggöra var det finns möjligheter att uppleva wellbeingrekreation.

Förväntade resultat är bland annat att medvetenheten kring wellbeing ökar, att fler företagare inom turism vågar satsa på hållbarhet och hälsofrämjande rekreation, och att vi får fler besökare till våra fantastiska natur- och kulturområden och att besöken sker under större del av året.

Logo SB Well
Logo Wellbeing

Finansiärer

Interreg