oljemålning och penslar

Projekt: Where Art Is: Konstens roll i besöksnäringen

Kreativitet, fantasi och innovation, som tar sig uttryck i konst, design och hantverk, har potential att forma en plats unika karaktär, en potential som också kan vara en unik resurs för besöksnäringen. Konst, design och konsthantverk skapar särskilda kvaliteter som besöksattraktioner och besöksflöden till förmån för entreprenörernas turism- och hotellverksamhet. Detta hänvisar till projektets grundsats att konst, design och hantverk är viktiga lokala besöksattraktioner för nätverket av turism- och hotellföretag, men att de inte drar nytta av besöksnäringen i den utsträckning som gör dem motståndskraftiga och hållbara. Med en djupare integrering i besöksekonomin och med nya strategiska operativa verktyg på plats är det projektets mål att hitta fruktbara stödlösningar och omfördelningsmekanismer som upprätthåller och utvecklar både lokala besöksekonomier och konstens attraktionskraft.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Pettersson Löfquist
Övriga projektmedlemmar
Rikke Brandt Broegaard, Centrum för regional- och turismeforskning, Bornholm, Danmark
Deltagande organisationer
Centrum för regional- och turismforskning, Bornholm, Danmark; Makers' Island, Bornholm, Danmark; Det Kongelige Akademi, Bornholm, Danmark; Nida Art Colony, Vilnius Academy of Arts, Litauen; Baltic Cultural Center, Gdansk, Polen; Guldborgsund kommune, Danmark; Tourism Association Vorpommern, Tyskland; Culture Factory, Klaipeda, Litauen; Destination Glasriket, Sverige
Finansiär
Svenska Institutet
Tidsplan
1 september 2021–31 december 2022
Forskningsämne
Turismvetenskap, Ekonomihögskolan

Mer om projektet

Kreativitet, fantasi och innovation, som tar sig uttryck i konst, design och hantverk, har potential att skapa en unik karaktär för en plats, en potential som också kan vara en unik resurs för besöksnäringen. Konst, design och hantverk skapar särskilda kvaliteter som besöksattraktioner och besöksflöden till förmån för entreprenörskap inom turism och hotellverksamhet.

Detta hänvisar till projektets grundsats att konst, design och hantverk är viktiga lokala besöksattraktioner för nätverket av turism- och hotellföretag, men att de inte drar nytta av besöksnäringen i den utsträckning som gör dem motståndskraftiga och hållbara. Med en djupare integrering i besöksekonomin och med nya strategiska operativa verktyg på plats är det projektets mål att hitta fruktbara stödlösningar och omfördelningsmekanismer som upprätthåller och utvecklar både lokala besöksekonomier och konstens attraktionskraft.