äldre par

Projekt: Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Tillsammans med Omsorgsförvaltningen i Kalmar bedriver Palliativt Centrum ett projekt med fokus på måltidsmiljöer i ett särskilt boende på Vänskapens väg.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Sandgren
Övriga projektmedlemmar
Carina Persson, Carina Harstäde Werkander, Stefan Andersson, Erika Lagerbielke, Helle Wijk, Kristiina Heikkilä, Magdalena Nielsen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun, Göteborgs Universitet
Finansiär
Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun
Tidsplan
2017– 2023
Ämne
Palliativt vård (Palliativt centrum för samskapad vård)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att utveckla miljöerna så att de vårdande aspekterna bättre tas tillvara genom att verksamhetens värdegrund erfars och synliggörs i de olika måltidssituationerna. Utifrån forskning och kliniska erfarenheter vet vi att det finns en mycket hög risk för undernäring hos äldre personer i särskilda boenden, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Detta är särskilt påtagligt för personer som lever med en demenssjukdom. Utöver näringsaspekterna så vet vi också att mat och måltider har en viktig betydelse för människors personliga och sociala identitet. Att skapa optimala miljöer där olika behov tillgodoses genom att utgå från ett helhetstänkande kring måltidssituationer framstår på så sätt som mycket viktigt för att uppnå god vård och omsorg.