linnea

Projekt: Trolling in the deep – sexism in the chat rooms of e-sport

E-sport är ett framväxande fenomen med en explosiv tillväxt. E-sport skiljer sig från de flesta andra "analoga" sporter eftersom kvinnor får tävla bland män. Men det finns få exempel på att detta förekommer i verkligheten.

Detta projekt avslutades 2018.

Detta är kopplat till det faktum att spelvärlden är fylld med kvinnohat och "grabbigt" beteende. Twitch TV är ett exempel på en online-streaming-tjänst som fungerar som ett paraply för nästan all modern e-sport. Studien använder en multimodal etnografisk metod för att samla in data från streamad e-sport på Twitch TV med en särskild inriktning på innehållet från chattkulturen.

Studien håller på till 2018 och finansieras av Linnéuniversitetet.

Läs mer om projektet på vår engelska sida.