människor i träindustriell miljö

Projekt: ProWood – industriell produktframtagning för proaktiv trämekanisk industri i Sverige

Företagsforskarskolan ProWood har sju doktorander och är en arena för utveckling, utbyte och spridning av kunskap som är relevant för träindustrin.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Säfsten (Jönköping University), Ola Dagbro (Lnu)
Övriga projektmedlemmar
Åsa Rydell Blom, Mirka Kans, Andreas Linderholt, Marie Johansson, Steffen Landscheidt, Jörgen Olsson, Elaheh Jalilzadehazhari (alla Lnu)
Deltagande organisationer
Tekniska högskolan vid Jönköping University
Finansiär
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Tidsplan
2013-2019
Ämnen
- Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
- Maskinteknik (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)
- Byggteknik (institutionen för byggteknik, fakulteten för teknik)
Webbplats
Prowood.se

Mer om projektet

Företagsforskarskolan ProWood är en gemensam satsning av Tekniska högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag – Flexator, Inwido, BWG Homes, SP Trä, Swerea IVF, Södra och Yaskawa. Finansieringen kommer från KK-stiftelsen, deltagande företag, Träregion Småland och deltagande lärosäten.

Målet med ProWood är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. Fokus är industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Forskningsprojekten formuleras gemensamt av industri och akademi och doktoranderna har handledare från både företag och lärosäte.

Forskarskolan startade hösten 2014 med sex doktorander. Flera av dessa har presenterat sina licentiatuppsatser, bland annat Elaheh Jalilzadehazhari med titeln Window and blind selection for enhancing subjective well-being.

Vad som är aktuellt inom ProWood just nu kan du läsa om på projektets webbplats Prowood.se.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare