allmän projektbild

Projekt: Rättvis bedömning i skolan – elevernas uppfattningar i Sverige och Tyskland

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet


Tidsplan: 2011-2016