Samverkan

Projekt: Regional utveckling inom välfärdsteknologi och ehälsotjänster i samverkan (RUVeS)

RUVeS har pågått 2016-2019 och har nu levererat sin slutrapport. RUVeS är ett projekt finansierat av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram som vill öka förutsättningarna för små och medelstora företag (SME) att konkurrera på ehälsomarknaden och därmed även främja marknadens förmåga att ta till vara dessa företags kreativa potential. Projektet vill bidra till att skapa en fungerande ehälsomarknad där matchningar av lösningar och behov sker i ett samspel mellan SME och den offentliga vården och omsorgen (VoO).

Resultat

RUVeS-modellen är ett strukturerat resultat av projektet som utvecklats för att generellt skapa medvetenhet om nuläget men främst för att stödja och ge kunskap, både på strategisk och operativ nivå, om vad som behöver göras för att skapa en fungerande ehälsomarknad. Läs rapporten här

Bakgrund

Krav på kvalitet och välfärdstjänster ökar i samhället. Inom VoO är detta en utmaning tillsammans med det ökade vårdbehovet och krav på en minskad kostnadsutveckling. Användningen av välfärdsteknologi och digitala tjänster har en möjlighet att svara mot dessa framtida utmaningar och därmed bidra till att skapa kvalitetssäkrad hållbarhet i vård- och omsorgstjänster.

Projektet är treårigt och kommer att verka i Linnéregionen gällande företagskontakter och i Kalmar län gällande behovssidan. Projektets målgrupper är offentlig sektor och SME.

Varför RUVeS?

Vi menar att ett aktivt införande av digitala tjänster inom vård- och omsorgsverksamheten är nödvändigt för att möjliggöra en framtida fortsatt God regional vård och omsorg.

Vår vision

Vi vill se en fungerande behovsdriven ehälsomarknad, med en stärkt konkurrenskraft för SME att leverera ehälsotjänster och välfärdsteknik, och med en större tillgänglighet och mångfald av kvalitetssäkrade produkter där matchningar av lösningar och behov kan ske i ett samspel mellan aktörerna.

För mer information om modellen:

RUVeS - Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna-Lena Nilsson som är projektledare.

Europeiska regionala utvecklingsfonden