Digital miljö

Såddprojekt: Accessibility and Inclusion – Digitalization Rights in Law and Practice

Syftet för detta såddprojekt, inom Kunskapsmiljön Digitala Transformationer, är att analysera den europeiska tillgänglighetslagen (Direktiv 2019/882) och dess implementering i Sverige och utforska i vilken utsträckning dessa rättigheter bidrar till ökad tillgänglighet och inkludering.

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.