AI for ISP projektbild

Såddprojekt: AI för ISP: Beviskoncept med användning av en AI-chattbot för att stödja grundläggande akademiskt skrivande

Målet är att utforska hur man kan använda ChatGPT för att stödja studenter att förbättra sitt skrivande under första terminen av International Social Science-programmet.

Fakta om projektet

Projektledare
Christopher High
Övriga projektmedlemmar
Mohammed Ahmed Taiye, Johanna Velander, Maria Olsén, Johan Vaide, Anders Persson, Elvis Bisong Tambe, Khaled Matar, Rihards Okmanis, Heiko Fritz.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer
Tidsplan
Aug 2023 - Dec 2023
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, fakulteten för samhällsvetenskap)
Kunskapsmiljö Linné
Digitala transformationer

Mer om projektet

Stora språkmodeller som ChatGPT har skapat betydande debatt inom högre utbildning. Medan akademisk integritet har varit i fokus, finns det också ett betydande intresse för teknologins potential bland universitetslärare. Frågan är hur denna potential kan förverkligas inom ramen för befintliga program för att stödja undervisning och lärande.

Projektet samlar ett tvärvetenskapligt team för att utveckla och testa en prototypchattbot inom ISP-programmet. Projektet kommer att skapa en grund för att skala upp dessa idéer i undervisning och praktik år 2024.

Klicka här för att se en affisch som berättar om projektet.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.

 

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

 

Medarbetare