en glad äldre kvinna

Såddprojekt: Äldre HBTQ+-personers psykiska hälsa och möjlighet till inkludering (FLORIS)

Syftet med projektet är att utforma ett digitalt verktyg som ska underlätta för äldre HBTQ+-personer att prata om sin livssituation, sitt mående och sina tankar kring sitt vård- och omsorgsbehov.

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Bratt
Övriga projektmedlemmar
Bo Andersson, Linnéuniversitetet; Matilda Wurm, Örebro universitet; Ann-Christine Peterson Hjelm, Uppsala universitet.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Örebro Universitet, Uppsala Universitet, Växjö kommun
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer
Tidsplan
1 Augusti 2023 – 31 December 2026
Ämne
Psykologi (Institutionen för psykologi, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Kunskapsmiljö Linné
Digitala transformationer

Mer om projektet

Vi vill utforma ett digitalt verktyg som ska underlätta för äldre hbtq+-personer att prata om sin livssituation, sitt mående och sina tankar kring sitt vård- och omsorgsbehov. Ibland kan det finnas särskilda behov relaterat till könsidentitet och sexuell läggning. Vård- och omsorgspersonal undviker överlag att ställa frågor om sexuell läggning och könsidentitet, då deras uppfattning är att det är privat och att de bemöter alla lika. Det behövs stöd för personalen att ställa inkluderande och respektfulla frågor.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Medarbetare