Byggnad i regnskog

Såddprojekt: Etiska frågor vid digitalisering av ursprungsbefolkningars samlingar: fallet med Världskulturmuseet

Huvudsyftet med detta såddprojekt inom kunskapsmiljön Digitala Transformationer är att stärka de etiska diskussioner som krävs vid digitaliseringsprocessen av en ursprungsbefolknings samlingar.

Fakta om projektet

Projektledare
Admeire Sundström
Ämne
Biblioteks- och informationsvetenskap

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Mer om projektet

Analysen av ett dokument och den betydelse det har inom en viss gemenskap påverkar dess organisering och representation i en databas. När det handlar om att organisera och representera information från en marginaliserad gemenskap involverar denna process inte bara att tänka till kring den metadata som krävs för att beskriva, tillgängliggöra, bevara och utbyta information; det kräver också att man visar etisk hänsyn i hanterandet av deras känsliga samling.

Ett forskningsteam från olika institutioner, inklusive Världskulturmuseet, arbetar för närvarande med en avkoloniseringsstrategi för de av museets samlingar som har koppling till ursprungsbefolkningar. Som en del i detta arbete genomförde de ett pilottest för att flytta Wai Wai-samlingen från Carlotta till en fri open source-mjukvara som kallas Tainacan. I rapporten som beskriver processen motiveras migrationen med avsikten att ge samlingens ursprungliga ägare, i detta fall Wai Wai-samhället, tillgång till materialet.

Forskarna menar att migrationen är det första steget i avkoloniseringsarbetet men uttrycker oro när det gäller organisationen av samlingen och etiska frågor relaterade till att lagra och visa upp latinamerikanskt ursprungsmaterial i Carlottas databas. Samtidigt fortsätter databasen att använda ett gammalmodigt system för klassificering och termer som missrepresenterar ursprungsbefolkningen. Eftersom Carlotta fortfarande visar ursprungsbefolkningars samlingar online där det finns många problem relaterade till organisation och representation av detta material, syftar denna undersökning till att ta upp dessa problem genom att först fokusera på etiska frågor: Vilka etiska problem kan uppstå i samband med digitalisering av ursprungsbefolkningars material? Vilka konflikter kan hittas mellan svenska digitaliseringspolicyer och brasilianska ursprungsbefolkningar?

Målet med detta såddprojekt är därför att delta i en teoretisk diskussion om de etiska aspekterna av att visa ursprungsbefolkningars material på en kulturarvsinstitution. Det syftar också till att analysera brasilianska riktlinjer från gällande ursprungsbefolkningars bilder och kulturarv. Dessutom syftar det till att utforska hur svenska institutioner har hanterat dessa regler genom sina handlingar. Det är avgörande att beakta alla etiska frågor innan man utvecklar ett kunskapsorganiseringssystem för den aktuella samlingen, vilket är nästa steg i detta projekt.