händer som håller en jordglob

Såddprojekt: Hållbar upphandling i företags leverantörskedjor

Projektet undersöker i vilken utsträckning organisationer granskar sina leverantörer med avseende på deras sociala och miljömässiga påverkan och arbete (t.ex. material- och avfallshantering). Dessutom analyserar det om leverantörer följer miljökriterier, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruptions kriterier samt hållbarhetsstandarder som fastställts av FN och EU.

Fakta om projektet

Projektledare
Natalia Berg, Brigitte Pircher
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Mobilising and managing sustainable transition – en spirande kunskapsmiljö
Tidsplan
2022–2023
Ämne
Ekonomistyrning (Institutionen för management, Ekonomihögskolan), statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Mer om projektet

Tidigare studier har visat att företags brott mot miljö och mänskliga rättigheter och arbetsrätt förekommer i deras leverantörskedjor, men det finns få studier som undersöker dess egenskaper och konsekvenser. Det finns dock bevis på att dessa konsekvenser kan vara omfattande. Till exempel, om en oönskad riskincident avslöjas via nyhetsmedia har de involverade företagen betydande materiella konsekvenser i form av böter, lägre aktiepriser, hotad rykte och högre finansiell risk. Sådana ökända skandaler begås ofta av leverantörer till stora företag som bryter mot globala eller EU:s hållbarhetsregler.

Hållbar upphandling ger också materiella finansiella möjligheter för företag och deras leverantörer att utnyttja. Eftersom hållbar upphandling representerar en nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt och övergången till en cirkulär ekonomi, är regleringar för att säkerställa korrekta och transparenta upphandlingsaffärer avgörande för ekonomin.

Dessutom kan rimliga arbetsrättsliga och miljömässiga standarder främjas genom rättvis och hållbar upphandling, vilket bidrar till en mer motståndskraftig ekonomi och social sammanhållning. Trots detta är brott mot dessa grundläggande principer händer i leverantörskedjan inom upphandling. Företagets passivitet och låga transparens i samband med leverantörskedjehantering kan dock ha katastrofala effekter på leverantörskedjeaffärer, företagets övergripande rykte och marknadsvärde samt den naturliga miljön och samhället som helhet.

Detta projekt syftar till att (i) beskriva de viktigaste stegen i upphandlingsprocessen, med fokus på miljö- och sociala kriterier; (ii) identifiera brister i upphandlingsaffärer; (iii) undersöka egenskaperna hos företag som inte uppfyller hållbarhetskrav vid upphandling; och (iv) analysera offentligt information om företags upphandling som kan säkerställa hållbara affärer bland företagets leverantörer samt företagsåtgärder för att hantera brister i leverantörskedjan.