Person som tittar på sin smarta klocka på handleden, bildens utsnitt är bara armen och axeln på personen.

Såddprojekt: Hälsans betydelse i ett digitalt, hållbart arbetsliv

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att skapa ett nätverk som tillsammans ska skriva en forskningsansökan till KK-stiftelsen, hösten 2023.

Fakta om projektet

Sökande
Lina Nilsson, Patrick Bergman, Stefan Lagrosen
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer
Ämne
Hälsoinformatik (Institutionen för medicin och optometri, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap), kvalitetsutveckling (Institutionen management, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

En digital omställning på arbetsplatser kan upplevas positivt av medarbetaren, men också som utmanande vilket kan resultera i känslomässig belastning och stress. För att underlätta förändringen är det av betydelse att arbetsgivare stödjer t ex genom att uppmuntra medarbetare att bibehålla sin hälsa innan, under och efter omställningen. Hälsans betydelse för ett hållbart, digitalt arbetsliv är ett forskningsområde som behöver studeras för att identifiera samband och relationer dem emellan. Studier kan ge vägledning i hur hälsa kan bibehållas innan, under och efter digitala omställningar på arbetsplatser.

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

Digitala transformationers såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.