Olika elektronikdelar för ett DIY-projekt: mikrokontroller, sensorer och grundläggande komponenter.

Såddprojekt: Testbädd för Biosensorer i IoT Labbet

Syftet med detta projekt är att utforska potentiella tillämpningar av biosensorer för kontinuerlig övervakning och hantering av olika hälsotillstånd, inklusive diabetes, hjärtsjukdomar och epilepsi.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Ahlgren 
Övriga projektmedlemmar
Oxana Lundström, Patrick Bergman
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) 
Tidsplan
1a October - 31a December 2023
Forskningsämne
Internet of Things, e-Health
Såddansökan
Seed project proposal E-Hälsa_Biosensors - october-2023-1.pdf
Forskargrupp
Smart Industry Group
Spetsforskningscenter
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att utforska potentiella tillämpningar av biosensorer för kontinuerlig övervakning och hantering av olika hälsotillstånd, inklusive diabetes, hjärtsjukdomar och epilepsi. Vår långsiktiga vision är att utveckla ett effektivt icke-invasivt hälsövervakningssystem som kan användas som ett verktyg för datainsamling i kliniska prövningar.

Forskningen i såddprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Smart Industry Group och av spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Vad är ett såddprojekt?

Ett såddprojekt är ett mindre projekt som finansieras av en kunskapsmiljö eller en forskargrupp vid universitetet. Avsikten är att starta och främja framstående forskning. Beroende på finansiär kan ett såddprojekt handla om att identifiera nya eller fördjupa befintliga samarbeten, gärna tvärvetenskapliga, att utforska forskningsfrågor i en förstudie, att samla empiriskt material, eller att skriva en ansökan om externa forskningsmedel.

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.