karta över Ukraina

Såddprojekt: Utbildning för demokratiskt medborgarskap

I samarbete med Ministeriet för utbildning och forskning i Kiev, Ukraina, samt EUniWell-partner och icke-statliga organisationer i Ukraina ska ett utbildningsprogram skapas för demokratiskt medborgarskap.

Fakta om projektet

Projektledare
Daniel Silander
Övriga projektmedlemmar
Jan Aidemark
EUniWell-kolleger från Taras Shevshenko National University of Kyiv, Ukraina, University of Murcia, Spanien, och Nantes University, Frankrike
Representanter från icke-statliga organisationer (NGO) i Ukraina och Ministeriet för utbildning och forskning, Ukraina
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Taras Shevshenko National University of Kyiv, Ukraina
University of Murcia, Spanien
Nantes University, Frankrike
Dragomanov Ukrainian State University
Association of Political Psychologists of Ukraine
Ministeriet för utbildning och forskning, Ukraina
Finansiär
EUniWell
Tidsplan
1 juni 2024–31 maj 2025
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenska, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet syftar till att utbilda strategiska intressenter i det ukrainska samhället i demokratiskt medborgarskap. Det innebär att utveckla ett utbildningsprogram för politiker, tjänstemän, representanter inom högre utbildning och det civila samhället, och öka deras kunskaper om demokrati, medborgarskap och EU.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet (SNES/LNU).

Medarbetare