Två personer sitter i videosamtal med en läkare

Såddprojekt: Utforska effektiviteten av videokonsultationer inom primärvården

Med dagens teknikutveckling så ses en ökad användning av videoapplikationer inom de flesta aspekter av vården. När video infors som en metod för konsultation finns det många fördelar och risker som måste beaktas såsom tidseffektivitet, bekvämlighet, säkerhet, teknologiplattform och brist på icke-verbala ledtrådar. Syftet med detta projekt till att utforska effektiviteten av videokonsultationer i primärvårdsmiljöer ur både klinikers och patienters perspektiv.

Fakta om projektet

Såddprojektets namn
Utforska effektiviteten av videokonsultationer inom primärvården: Internationell undersökning och analys
Projektledare

Bo Andersson
Sökande
Bo Andersson, institutionen för informatik, fakulteten för teknik, Evalill Nilsson och Pär Eriksson, institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linneuniversitetet, John O’Donoghue och Ekanki Chawla, Department of Primary Care and Public Health, Imperial College London.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, University College Cork, Ireland Department of Primary Care and Public Health, Imperial College London, England 
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
-
Ämne
eHälsa (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Kunskapsmiljö Linné
Digitala Transformationer

Mer om projektet

Med den snabba uppgången av teknik har det skett en ökande användning av videoapplikationer inom alla aspekter av vården, inklusive primärvård och hemsjukvård. När man inför video som en metod för konsultation mellan primärvårdskliniker och patienter, finns det många fördelar och risker som måste beaktas såsom tidseffektivitet, bekvämlighet, säkerhet, teknologiplattform och brist på icke-verbala ledtrådar.

Det har funnits stora skillnader i acceptansen och genomförbarheten av videokonsultationer särskilt i samband med allmänpraktiserande läkare och kliniker. Vissa forskningsstudier tyder på att 50 % av primärvårdskliniker anser att fysiska konsultationer är effektivare än videokonsultationer och att det finns mycket mer ovilja att anpassa sig till videokonsultationer när det kommer till allmänpraktiserande läkare, i motsats till patienterna.

Att hantera restriktionerna för patientrörelser under covid-19-pandemin under det senaste året har avsevärt ökat efterfrågan på videokonsulttjänster samtidigt som de har gjort det möjligt för dem att bli mer rutinmässiga över hela världen. Möjligheten för plattformar för onlinevårdskonsultation att ge rättvis tillgång till primärvård i våra samhällen fortsätter att utvecklas och växa. Därav syftar detta projekt till att utforska effektiviteten av videokonsultationer i primärvårdsmiljöer ur både klinikers och patienters perspektiv.

Målsättningar med projektet är:

  • Undersöka förändringar i arbetsbelastning och effektivitet för vårdgivare på grund av online-rådgivning.
  • Utvärdera patienter och primärvårdsläkares upplevelse av online-rådgivning, samt primärvårdsläkares vårdhantering via online-rådgivning.
  • Utforska utmaningar och begränsningar relaterade till upprättandet av system för online-rådgivning inom primärvården.

Detta är en större internationell studie av videokonsultationer inom primärvården. Den är koordinerad från University College Cork (UCC), Irland och leds av Dr. John O’Donoghue som är verksam vid UCC samt Department of Primary Care and Public Health, Imperial College London. Studien är en del av doktoranden Ekanki Chawla avhandlingsarbete och hon kommer att göra lejonparten av arbetet med studien. I skrivande stund är det ett deltagande från England, Irland, Skottland, Danmark, Estland, Malawi, Norge, Polen, Singapore, Kanada, USA, Australien, Brasilien samt Turkiet. För Linnéuniversitetets del handlar det till stor del om att administrera den svenska delen av studien.

Såddprojektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Digitala Transformationer