bord i trä

Projekt: Trämaterial för möbelproduktion

Kundupplevd kvalitet hos konstruktioner kan förbättras genom att produkternas mekaniska, akustiska och taktila egenskaper förändras. I detta projekt studerar vi hur materialet trä på olika sätt kan skapa unika värden i produkter. Vi studerar även de produktionsmässiga förutsättningarna för att skapa de framtagna uttrycken.

Detta projekt avslutades hösten 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson
Projektmedlemmar
Jimmy Johansson, Åsa Rydell Blom och Josefin Nilsson, Linnéuniversitetet
Finansiär
IKEA – the Bridge
Tidsplan
2014-hösten 2019
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Webbplats
The Bridge

Mer om projektet

Idén med projektet är att med låg kostnad och effektivt utnyttjande kunna skapa innovativa, smarta lösningar på konsumenternas behov. Detta innefattar att i design och konstruktion av produkten definiera råmaterialkvalitet i relation till råmaterialets egenskaper – det vill säga rätt träkvalitet kopplat till rätt träprodukt och rätt konstruktion kopplat till funktion och förväntad kundupplevd kvalitet. Utifrån tänkta produkter ska vi studera hur trämaterialet kan hanteras på bästa sätt avseende aspekter såsom produktionsprocess, tillverkningsteknik, formbarhet, hållbarhet och återförande till naturen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.