linnea

Projekt: TUL-11: Teori-baserad utvärdering av Lgr 11

Detta projekt avslutades 2014.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Daniel Sundberg, Ninni Wahlström
Finansiär: IFAU
Tidsplan: 2013-2014

Mer om projektet

Det är den första större samlade utvärderingen av Lgr11. Syftet  med denna teoriorienterade utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr 11 är tvåfaldigt.

1) För det första syftar utvärderingsprojektet till att utveckla ny kunskap om läroplansreformen Lgr 11, dess intentioner, implementerings- och rekontextualiseringsprocesser samt effekter. Läroplansreformen Lgr 11 kommer främst att tolkas och förstås utifrån följande två, för förståelsen av denna läroplansreform, viktiga kontexter: dels ställs reformen Lgr 11 i relation till den föregående svenska läroplansreformen Lpo 94, dels ställs reformen Lgr 11 i relation till en samtida transnationell policy- och utbildningspolitik på arenor som t ex OECD (PISA-undersökningar) och EU. Dessa relationer är nödvändiga att ta i beaktande och klarlägga för att kunna göra en kvalificerad tolkning av läroplanen Lgr11:s utformning samt en bedömning av dess effekter.

2) För det andra syftar utvärderingsprojektet till att knyta an till en pedagogisk teoriorienterad utvärderingstradition som utvecklades i Sverige under 1980-och 1990-talet, främst av Franke-Wikberg och Lundgren. Detta andra syfte avser att teoretiskt och metodologiskt utveckla den teoriorienterade pedagogiska utvärderingen för användning i en nutida kontext av internationellt inflytande och en starkt framväxande komparativ och transnationell utbildningsforskning.