symbolisk bild på linnea

Projekt: Vad händer i parrelationer när den ena partnern lever med förmaksflimmer?

Fakta om projektet

Projektledare
Eva Benzein
Projektmedlemmar
Eva Benzein (Lnu), Dan Malm, Bengt Fridlund och Tomas Dalteg
Finansiär
Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Tidsplan
2009-01-10 - 2016-10-31
Ämne
Omvårdnad (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet