linnea

Doktorandprojekt: Valuable knowledge seen from different perspectives – validation of vocational qualifications

Studien är ett doktorandprojekt. I studien uppmärksammas yrkeslärare, deras yrkeskunskap och hur den hanteras i den valideringsprocess som ingår i antagningen till yrkeslärarutbildningen.

Syftet med studien är att förstå och belysa vilken kunskapssyn som framträder hos olika aktörer, på policy och praktiknivå, när det gäller validering av yrkeskunskap?

I studien kombineras analys av policydokument med intervjuer. De som intervjuas är sakkunniga yrkespersoner som medverkar i validering. Utöver detta genomförs intervjuer med de som har fått sin yrkeskunskap validerad.

Studien avser att bidra med en diskussion om hur kvalitet och rättvisa i validering är relaterad till olika syn på kunskap. Förhoppningen är också att studien ska kunna belysa hur olika syn på kunskap får betydelse för utbildningar som befinner sig mellan yrkeslivet och akademin, som till exempel yrkeslärarutbildningen.

Studiens fokus på och intresse för yrkeskunskap har också samhällsrelevans, eftersom det råder stor brist på såväl yrkeslärare som yrkeskunniga personer i olika branscher.