gravid

Projekt: Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård

Projekttid: 2016–11–01 till 2019–10–31. Projektet är avslutat.

Sammanfattning

Villkoren för vård i Sverige är ojämlika. En utsatt grupp är utrikesfödda kvinnor (här arabisktalande kvinnor) med ökad dödlighet för mor och barn vid graviditet och förlossning. 

I en pilotstudie med barnmorskor önskades en pekplatta som stöd i vården. Studien visar att det är brist på språklig och kulturell förståelse. En app ska utvecklas med normkritisk design för interaktiv kommunikation i mödrahälsovården. I den ska vi informera om mödrahälsovårdens vad, hur och varför. Normkritisk analys med dubbel reflexivitet är motiverad, eftersom den svenska vårdens syn på utrikesfödda kan vara en del av problemet. 

Normkritiken inriktas på etnicitet (språk & kultur), klass (utbildning) och kön. Normkritiken inriktas framför allt på jämlikhet mellan kvinnor med olika etnicitet. Vi ska problematisera de synsätt som ger normalitet i mödrahälsovården. Målet är att göra vården mer jämlik och kommunikativ samt att äka patientsäkerheten.

Studien görs i samarbete med barnmorskor och arabisk talande kvinnor. En pekplatta ska komplettera tolkar, eftersom kvinnorna fritt kan tala med barnmorskorna om könsliga ömnen när ingen tolk är med. En app med bilder, filmer och uppläst tal kan öka förståelsen för alla, särskilt för dem som är analfabeter. Appen ska förklara vad som händer vid vårdmötena, och varför. Normkritiken ska vara strategisk och innovativ.

Innovationsprocessen utgår från befintliga appar; vi analyserar i workshoppar, utvecklar en prototyp-app, testar den i mödrahälsovården och gör appen gradvis mer användarvänlig för arabisk talande kvinnor och barnmorskor. 

Metoderna som används är intervju, text- och diskursanalys, multimodal och normkritisk analys med dubbel reflexivitet (svenskt och arabiskt). Appen ska kvalitetssäkras genom utvärdering. Därefter ska den nyttiggöras och spridas i mödrahälsovården i hela Sverige.

Finansiär: VINNOVA

Medarbetare