symbolisk bild på linnea

Projekt: Våtmarker, alger, biogas (WAB)

Övergödning och algblomning har en negativ inverkan på turism och livskvalitet i Östersjöområdet. WAB-projektet visar hur man vänder problem till möjligheter.

WAB står för Våtmarker, Alger och Biogas och är ett EU-projekt som undersöker möjligheten att producera biogas av alger. Projektet handlar om komplexa, inbördes relaterade problem, som övergödning, klimatförändring, förlust av arter och utsläpp till luften. Övergödning och algblomning har en negativ inverkan på turism och livskvalitet i Östersjöområdet.

WAB-projektet visar hur problemen kan vändas till möjligheter. Alger från kusten och i våtmarker har samlats in och använts för biogasproduktion. Den biogas som på så sätt genereras från alger kan minska utsläppen av växthusgaser och minska användningen av fossila bränslen. Att återskapa våtmarker kommer dessutom att minska näringsläckage och främja den biologiska mångfalden.

Att skörda alger är en metod med flera fördelar. Det tar bort näringsämnen från systemet, återställer ekosystemets struktur i grunda vikar och ökar därmed chanserna för fisklarver att kläckas och överleva. Dessutom kommer det att ge möjligheter till bättre rekreation i kustområden, t.ex. bad- och båtliv, samt minska klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser).

WAB är ett samarbetsprojekt i "The South Baltic Programme" med Trelleborgs kommun som koordinator. Övriga projektpartners är Linnéuniversitetet i Kalmar, Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenmyndigheten för södra Sverige och Regionförbundet Skåne. Dessutom medverkar flera polska partners: Sopot Municipality, Sopot City Council, Institute of Oceanology PAS, Sopot, Community Union Dolina Redy i Chylonki, Pomeranian Center for Environmental Research and Technology samt Pomeranian Center for Agricultural Education.

Principerna bakom WAB-projektet kan överföras till andra platser runt Östersjön och bidra till en hållbar utveckling i regionen.