linnea

Projekt: Vem har styrt skolan? Kommunen, skolan och staten under 60 år av svenska skolreformer i en föränderlig värld

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Andreas Nordin.
Tidsplan: 2014-2017