försök ytbehandling trä

Projekt: Ytbehandlade trämaterial för möbelproduktion

Syftet med detta projekt är att studera hur olika kombinationer av trämaterial och ytbehandling påverkar produktens egenskaper och kvalitet. Dessutom ska de produktionsmässiga förutsättningarna för detta undersökas.

Detta projekt avslutades i december 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Rydell Blom
Projektmedlemmar
Åsa Rydell Blom (Lnu), Tinh Sjökvist (Lnu) och Jimmy Johansson (Lnu)
Finansiär
IKEA – the Bridge
Tidsplan
2014-dec 2018
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Lnu.se/thebridge

Mer om projektet

Kraven på framtidens träprodukter innefattar att till en låg kostnad producera konstruktioner med avancerad form och funktion utifrån konsumenternas olika behov. Detta ställer stora krav på värdekedjan från skog till produkt och konsument, där materialet måste utnyttjas till fullo både vad gäller dess inneboende egenskaper och produktionsmässigt, det vill säga rätt råvara till rätt användning och minimalt med spill.

Samtidigt måste materialets egenskaper förstärkas genom konstruktionen eller genom modifiering för att klara krav på produktens egenskaper avseende till exempel vikt, hårdhet, beständighet och den kundupplevda kvaliteten. Slutligen måste trämaterialets miljömässiga fördelar utnyttjas och dess slutliga återföring till naturen planeras.

Detta kräver en helhetssyn och en optimering i kedjan skog till konsument, med utveckling av produktionsmetoder alternativt helt nya produktionskoncept som tillvaratar materialets egenskaper i varje enskilt steg utifrån de specificerade kraven från konsumenten.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare