poddinspelning i studio

HumPodd

HumPodd är en podcast där forskare samtalar med forskare om ny forskning på ett lättillgängligt sätt. I varje avsnitt hörs en ny gäst, från något av alla ämnen inom fakulteten för konst och humaniora. I samtalet diskuteras nya forskningsrön, nyutgivna böcker och aktuella frågor på ett sätt som både kan intressera allmänheten och andra forskare.

Syftet med HumPodd är att på en regional och nationell sprida kunskap om den nyskapande, vitala och samhällsrelevanta forskningen som pågår vid fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Idag är majoriteten av alla existerande forskningspoddar koncentrerade kring medicin och naturvetenskap och en humanvetenskaplig podcast som HumPodd fyller därmed ett tomrum.