From the 3rd Big Data Conference (2017)

Big Data Conference 2018

Välkommen till vår årliga Big Data Conference som arrangeras för fjärde året i rad på Linnéuniversitetet i Växjö den 29-30 november 2018.

Värdar för konferensen i år är Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Dag 1 kommer att innehålla föreläsningar av inbjudna forskare inom området, presentationer av resultat och pågående projekt inom DISA samt en posterutställning. På kvällen dag 1 samlas vi för en gemensam social aktivitet. Dag 2 kommer att bestå av mer fördjupade seminarier och workshop.

Datum: Torsdagen 29 november 2018 9.30 – Fredag 30 november 2018 16.00

Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

Mer information om konferensen finns att hitta på konferensens engelska sida.