5-6 Oct 2017: The Nordic Utility Glass Conference 2017

The Nordic Utility Glass Conference 2017: Glass, dining and design

Konferens om det nordiska bruksglaset som arrangeras av Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum och Linnéuniversitetet.

Den 5-6 oktober i år samlas forskare, designers, museiarbetare, glasspecialister, studenter och andra som har ett specifikt intresse för glas och glastillverkning till en konferens på Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum i Växjö. Temat för i år är Glass, dining and design. Föreläsare från hela Norden kommer att delta, bland dem finns glasdesignern Erika Lagerbielke som också är verksam som lärare och forskare vid Linnéuniversitetet.

Glass, dining and design är den andra konferensen i en serie - The Nordic Utility Glass Conference - som handlar om det nordiska bruksglaset, den förra hölls 2016 i Neastved i Danmark.

Mer information om föreläsare och program finns på konferensens engelska websida, men det fullständiga programmet kommer så snart som möjligt att finnas tillgängligt på Kulturparken Smålands webbplats.

För anmälan och frågor kontakta glassantikvarie Gunnel Holmér på Kulturparken Småland: epost: gunnel.holmer@kulturparkensmaland.se, telefon 0470 70 42 04