mobil med pennor och färgtuber

Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv

Välkommen till konferensen Konstkritik och konstpedagogik, om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik, som arrageras i Växjö 2 februari 2018. Den har fokus på utbyte av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare inom konstpedagogik och konstkritik samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk.

Konferensen Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv handlar om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik. Hållbarhet adresseras här såväl i termer av hur konsten kan utmana sociala normer att tala om miljöproblemen, som hur samhällelig hållbarhet rimligtvis bör innebära att alla kan delta i alla aspekter av det offentliga samhällslivet, där konsten, kulturella artefakter och visuell kultur tar större del i vår vardagliga erfarenhet än vad som vanligtvis erkänns. I fokus är frågan om, och hur, konst, konstpedagogik och konstkritik kan ta ett större ansvar gentemot en allmänhet som präglas av mångkultur och med olika förutsättningar att förstå världen som den ser ut omkring oss.

Kärnan i konferensen är utbytet av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare från såväl det konstpedagogiska fältet som konstkritikområdet samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk. Konferensen sammanfaller också med lanseringen av ett nytt masterprogram i konsthistoria och visuella studier.

Konferensen arrangeras av institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Om konferensen

Den 1 februari 2018 inleds konferensen med registrering, mingel och buffé på Växjö konsthall från klockan 18.00.

Den 2 februari fortsätter konferensen i hus M på Linnéuniversitetet i Växjö med ytterligare ett registreringstillfälle och fika klockan 09.00-09.45, innan själva konferensen börjar. Konferensspråket är svenska och engelska. Denna dag ingår fika och lunch.

Inbjudan riktar sig till verksamma aktörer, forskare och studenter inom det konstnärliga fältet.

Planerföreläsare

Helene Illeris är fil. Dr. och professor i konstpedagogik på universitetet i Agder och högskolan i Telemark, Norge. Hennes forskningsintressen innefattar konstpedagogik och utbildning i skolor och museer med särskild inriktning på visuell kultur, samtida konstformer, estetiska inlärningsprocesser, social integration och hållbarhet. Helene är ledare för det nordiska forskningsnätverket CAVIC (Samtida konst och bildkultur i utbildning - www.cavic.dk ) och en tidigare medlem av Arts Council Norway. Illeris har under många år arbetat och forskat på bild- och konstpedagogiska frågor. Detta avspeglas bland annat i hennes senast publikationer "Adult Education In Art Galleries: Inhabiting Social Criticism and Change through Transformative Artistic Practices" i D.E Clover et al (red) Adult Education, Museums and Art Galleries (2016) och "Learning bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education" (2016) i International Journal of Education Through Art.

Linda Fagerström är docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Forskare med genusperspektiv på såväl samtidskonsten som modernismens konstvärld och verksam som konstkritiker. Som nuvarande ordförande i Svenska konstkritikersamfundet, den svenska sektion av Association Internationale des Critiques d'Art/ International Association of Art Critics (AICA), är Linda ofta svensk representant i föreningens internationella nätverk, exempelvis genom deltagande i AICAkonferensen i Havanna 2016. Fagerström är aktuell i den internationella antologin Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950 (Brill, under utgivning).

Call for sessions proposals

Deadline 15 november 2017.

Sessionerna kan hållas i form av paperspresentationer, workshop, samtalsform eller annan passande form. För att skicka in sessionsförslag vänligen skicka ett kort abstract (på ungefär 200 ord) till johanna.rosenqvist@lnu.se senast den 15 november 2017.

Vi kommer granska sessionsförslagen och återkomma med svar i slutet av november. Vid urvalet av sessioner kommer vi titta på förslag som håller en hög nivå och på ämnen som är i framkant av den forskning och praktik som bedrivs inom konsthistoria och visuella studier.

Call for papers

Inskick av Call for papers sker mellan den 20 november - 18 december 2017 till johanna.rosenqvist@lnu.se.

Posterutställning

Under konferensens lunch den 2 februari är det möjligt för konferensens deltagare att ställa ut med posters.

Deadline för att skicka in posterbidrag är den 7 januari 2018 till josephine.jiganderd@lnu.se.

Anmälan

Anmälan är nu öppen. Anmäl dig här.

"Early Bird": Om du anmäler dig senast den 7 december så betalar du endast  600 SEK exkl. moms, därefter blir det lite dyrare

Program

Programmet kommer läggas ut under december månad.

Kontakt

Har du frågor om konferensens innehåll, kontakta Johanna Rosenqvist, Fil dr, universitetslektor i konst- och bildvetenskap samt design, johanna.rosenqvist@lnu.se.

Övriga frågor, kontakta Josephine Dahlberg Jigander, projektledare, josephine.jiganderd@lnu.se.

Boende

Det finns förbokade hotellrum enligt listan här nedan. Bokning ska ske direkt till hotellet via telefon eller e-post. Ange bokningskod: "KKP 2018" för att få våra rabatterade priser.
OBS! Det går inte boka våra förbokade hotellrum via hotellets egna online- bokning.

Elite Stadshotellet Växjö
(enkelrum från 936 SEK/night)
Kungsgatan 6, Box 198
352 33 VÄXJÖ
Boka via e-post reservation.vaxjo@elite.se eller telefon 0470 – 134 00.

Teleborgs Slott
(enkelrum från 940 SEK/night)
Slottsallén
351 96 VÄXJÖ
Boka via e-post info@teleborgsslott.com eller telefon 0470 – 34 89 80.