En blomma

Linnédialogen

Linnédialogen är en konferens för skolväsendet.

Linnédialogen är en regional mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

Nästa Linnédialog äger rum onsdagen den 6 februari 2019. Information om innehållet kommer att publiceras under höstterminen.

Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län!