Bild från Make Music Matter 2017

Make Music Matter - nationellt musiklärarkonvent 2018

Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Den 28-29 november 2018 arrangerar Institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet ett konvent för musiklärare i Sverige.

Under två inspirerande kompetensutvecklingsdagar får du ta del av forskares, musikentreprenörers och musiklärarkollegors erfarenheter, (både i föreläsningsform och i workshops), av kreativt musikskapande med digitala verktyg och entreprenörskap. Program med medverkande presenteras under september månad. 
Anmäl dig här till konventet Make Musik Matter som äger rum den 28-29 nov 2018
Innan den 15 oktober är det boka tidigt rabatt. 

Make Music Matter är även ett nationellt skolprojekt där Linnéuniversitet samarbetar med Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och Academy of Music & Business. Vill ni läsa mer om eller anmäla er till skolprojektet, se längre ner på sidan. Sista anmälningsdag för skolprojketet är den 1 november.