Elever vid en dator

Make Music Matter - nationellt musiklärarkonvent 2018

Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Den 28-29 november 2018 arrangerar Institutionen för musik och bild på Linnéuniversitetet ett konvent för musiklärare i Sverige.

Under två inspirerande kompetensutvecklingsdagar får du ta del av forskares, musikentreprenörers och kollegors erfarenheter, både i föreläsningsform och i workshops. Föreläsarna kommer vara från Linnéuniversitet men också välkända ansikten från musikbranchen.

Make music matter är även ett nationellt projekt där Linnéuniversitet samarbetar med Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och Academy of Music & Business. Inom projektet pågår tävlingen "HAPPY NATION RE-BORN". Tävlingen går ut på att musiklärare tillsammans med sina elever ska göra den bästa remixen av ACE OF BASE:s största hitlåtar från albumet Happy Nation. 
Läs mer om projektet Make music matter och tävlingen "HAPPY NATION RE-BORN" längre ner på sidan.

I början av hösten kommer mer om föreläsare, program och möjligheten att anmälan sig till konventet som är den 28-29 november 2018.