Spelmansböcker i Norden

Spelmansböcker i Norden

Välkommen till konferensen Spelmansböcker i Norden som arrangeras på Linnéuniversitetet i Växjö den 21-23 november 2017.

Spelmansböcker i Norden är en internationell vetenskaplig konferens som kombineras med en professionell musik- och dansfestival samt pedagogiska workshops.

Syfte med konferensen är att fördjupa kunskaperna och ge perspektiv på melodiers och dansers spridning i Norden i äldre tid samt deras användning i dagens nordiska kulturliv. Vi hoppas även att Spelmansböcker i Norden, som en fokuserad manifestation och internationell mötesplats, kan bli en energiinjektion i det fortsatta levandegörandet av ett spännande men fortfarande underutnyttjat kulturarv som är gemensamt för flera nordiska länder.

Konferensen riktar sig till forskare, utövare, pedagoger, studenter och företrädare från civilsamhället, som på olika sätt arbetar med och utforskar äldre notböcker.

Under tre inspirerande dagar får du ta del av ett gemensamt nordiskt – och vidare internationellt – möte för forskare, professionella musiker och dansare samt den stora skaran amatörutövare inom folkmusik och dans. Genom denna kombination av olika inriktningar blir Spelmansböcker i Norden en arena för ett brett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan verksamhetsområden.

Arrangörer 

Spelmansböcker i Norden är en del av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum och arrangeras tillsammans med Linnéuniversitetet, Musik i Syd samt i samarbete med ett flertal nordiska systerinstitutioner: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, Stockholm; Dansk folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn; Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa; Norsk folkemusikklag; Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Varmt välkomna!

Om konferensen

Om konferensen

Den 21 november 2017 inleds konferensen med registrering och fika klockan 9.30-10.30. Konferensen öppnar klockan 10.30.

Den 23 november avslutas konferensen med en kvällskonsert på stan.

Konferensspråket är svenska, norska, danska och engelska.

Mer information om konferensen och 25-års jubileet hittar du på Smålands Musikarkivs hemsida, länken hittar du här.

Plenarföreläsare

Plenarföreläsare

Fil. dr Magnus Gustafsson, vice vd, Musik i Syd, Växjö, Sverige

Magnus Gustafsson, FD, är vice VD för den regionala musikinstitutionen Musik i Syd. Hans forskning har under många år varit inriktad på innehållet i äldre handskrivna notböcker. I detta sammanhang har han särskilt intresserat sig för polskans olika varianter och former. Gustafsson har också skrivit en rad böcker och artiklar om småländskt musikliv. Han har och har haft en rad olika offentliga kultur- och musikuppdrag hos bl.a. Nordiska Ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Statens Musikverk. Gustafsson är riksspelman och har varit medlem i bl.a. grupperna Sågskära och Höök. Under flera år arbetade han också på frilansbasis som musikjournalist på Sveriges Radio. Gustafsson sitter på stol nr 15 i Smålands akademi. Han är bl.a. författare till Folkmusik från Småland och Öland (1983), Axel Sjölander – spelman i Grönadal (1992), Småländsk musiktradition. Folkliga dansmelodier och ceremonistycken (2000) och Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok (2016).

Dr. phil. Jens Henrik Koudal, seniorforsker på Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, Danmark

Jens Henrik Koudal, seniorforsker på Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. Uddannet i musikvidenskab og historie. Har udgivet en række bøger og artikler om nordeuropæisk musik- og kulturhistorie, blandt andet Rasmus Storms nodebog (1987), "Musikermobilitet i Østersøområdet" (1993), For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark (2000, doktordisputats), Folkeminder og dagliglivets kultur (2004) og "Den gådefulde polskdans" (2006). Bogaktuel med Skæbnesymfoni og krokodillepolka (2017), der skildrer musikkulturen i tilknytning til et stort landbrug på Sjælland i 1900-tallet. Er i øvrigt en glad dyrker af barokmusik-sammenspil på cembalo i private sammenhænge.

Mus. dr Piia Kleemola-Välimäki, Sibelius Akademien, Helsingfors, Finland Cand. phil.

Violinist, Doctor of Music Piia Kleemola-Välimäki is known as an exceptional performer, who is at home in both traditional and more experimental music worlds. The specialty of the Seinäjoki-based artist is Ostrobothnian fiddle polska, which was the subject of her dissertation for the degree of Doctor of Music, completed in 2011 at the Sibelius Academy. Besides the violin, her instruments include kantele, jouhikko (Finnish bowed lyre) and vocals. Kleemola-Välimäki has released three solo recordings (The Polska of the Devil and the Priest (2014), Fiddle Feast (2012) & RindaNickola (2009)) and she performs on 30 records. Piia Kleemola-Välimäki has been awarded one-year & three-year artist's grants by the National Council for Music (2008, 2017–2019) and one-year artist´s grant by the Finnish Cultural Foundation, South Ostrobothnia Regional fund (2007 & 2014).

Bjørn Aksdal, ordförande för Norsk folkemusikklag, f.d. seniorforskare vid Rådet för folkemusikk og folkedans, Trondheim, Norge

Bjørn Aksdal (f. 1953) er uavhengig musikkforsker og forfatter. Han var tidligere seniorforsker og musikkfaglig ansvarlig ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Aksdal har utgitt en lang rekke bøker og artikler på flere språk, bl.a. Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol (1982), Spelemann og smed. Smed-Jens og hans notebok (1988), Meråkerklarinetten (1992), Fanitullen (1993), Musiken i Norden (medforfatter, 1998) og Hardingfela (2009). Han har laget utredninger om bl.a. de norske folkemusikkarkivene, folkemusikk og folkedans i kulturskolen og de norske instrumentbyggetradisjonene. Han har også vært med på å produsere flere utstillinger ved Ringve museum og Valdres folkemuseum. Aksdal har arbeidet som musikkjournalist i NRK og musikkanmelder i flere aviser og tidsskrift. Han var leder for Hardingfeleprosjektet og har sittet i styringsgruppen for en rekke andre større prosjekter. For tiden arbeider han bl.a. med et bokprosjekt om den norske langeleiken. Aksdal har vært nestleder i ICTM's studiegruppe for historiske kilder til folkemusikken, og han har sittet i styret i European Seminar in Ethnomusicology. Aksdal har vært leder i Norsk folkemusikklag, den norske nasjonalkomiteen i ICTM siden 2013 og var også leder i laget fra 1988 til 1992. Han spiller selv en rekke ulike instrumenter. I 2017 mottok han Egil Storbekkens musikkpris.

Program

Program 21-23 november, 2017

Tisdag 21 november

9.30 - 10.30 Registrering och fika, sal: Moberg 

10.30 - 11.00 Välkommen, konferensen öppnar, sal: Homeros

11.00 – 12.00 Keynote 1, sal: Homeros 

Magnus Gustafsson

"Jag är en nyttig bok, i Brölopp och på Gille"

En genomgång av svenska handskrivna dansrepertoarböcker 1650–1900 med inriktning på innehåll, typologi och nedtecknare.

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M 

12.30-13.15 Lunchkonsert med Lisa Långbacka & Musica Vitae

12.00 - 12.30 Efterregistrering, sal: Moberg

13.30- 15.30 Recital lecture/panel 1 (2 st), sal: Homeros, Moberg

Session I

Hans Olav Gorset (paper): "Verk" eller "vek": betraktninger omkring norske notebøker fra 1700-tallet og hva de kan (og ikke kan) fortelle oss.

Annika Windahl Pontén (paper): "Ett positiv ofärdigt": familjen von Linnés vevpositiv, ett ljudande tidsdokument.

Bert Persson, Christina Frohm, AnnaKarin Karlsson (recital lecture): Att levandegöra en gången tids musik- och danstradition.

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt, sal Moberg

16.00 – 17.30 Workshop, sal Homeros (OBS! Parallellt med Workshops & seminarium I)

Session II
Märta Ramsten (paper): Hur formas bilden av en spelmans repertoar genom bevarade notböcker?

Mathias Boström (paper): Nils Dencker, spelmansböckerna och musikforskningen.

Thomas Fahlander (paper): Dalabarock: presentation av en studie av dansmoden i Dalarna 1769–1856.

16:00–17:30 (OBS! Parallellt med Session II)

Workshops & seminarium I
Dewey Seminarium: Hundra år av landskap...? Spelmansböcker för spelmän / Sven Midgren

Orff
Workshop – spel: Ånon Egeland

Dalcroze
Workshop – dans: Att levandegöra en svunnen tids musik- och danstradition / Bert Persson, Christina Frohm, AnnaKarin Karlsson, Marianne Furå & Per Furå

19.00 Kvällskonserter på stan

19:00–19:30 re:move (uruppförande), IOGT-NTO, Vattentorget 1, Sigfridssalen

20:00–21:00 Musicus, Orgelsalen, Kulturparken Småland/Smålands museum,

21:00 Smålands Musikarkiv och Musik i Syd bjuder in till ett mingel efter konserten på restaurang Izakaya Moshi (i Smålands museum)

Onsdag 22 november

 

9.00 - 10.00 Keynote II

Jens Henrik Koudal: Spillemandsbøger og andre personlige dansenodebøger fra Danmark 1700–1900, sal: Homeros

10.00 - 10.30 Fikapaus och presentation av utställning: Christina Frohm: Adolf Fredrik Stare och hans pollonessebok, sal: Moberg

10.30 - 12.00 Session III, sal Homeros

Karin L. Eriksson (paper): Låtkursen som förmedlare av spelmansböckernas repertoar.

Thomas Fahlander, Tony Wrethling, Thomas von Wachenfeldt, Esbjörn Wettermark (panel): Inspiration eller hot? Spelmansboken som katalysator i folkmusiksverige

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M 

12:30–13:15 Lunchkonsert med Silfver Trio

13.30 – 14.30 Keynote III, sal: Homeros

Bjørn Aksdal: Det norske notebokmaterialet: en gjennomgang med vekt på typologi og kildeverdi.

14.30 – 15.30 Session IV, sal: Homeros

Susanne Rosenberg, Olof Misgeld, Sven Ahlbäck, Mikael Marin (panel): Spelmansboken som en "hub" för musikaliskt skapande idag: Hur spelmansbokens skrivna material kan tjäna som en källa till inspiration för dagens folkmusiker och sångare.

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt, sal Moberg

16.00 – 18.00 Session V (OBS! Parallellt med Workshops II), sal Homeros

Marie Länne Persson & Bessman (recital lecture): Wallmans förlorade: en tidskapsel laddad med bortvalda kvaliteter.

Krishna Nagaraja (recital lecture): New early music: folk music for baroque orchestra.

16:00–18:00 Workshops II (OBS! Parallellt med Session V)  

Orff

16:00–17:30 Workshop – spel: Rasmus Storm

Dalcroze

16:30–18:00 Workshop – dans: Trotto

19.00  Kvällskonserter på stan

Kulturparken Småland/Utvandrarnas hus

19:00–20:00 Arto Järvelä & Antti Järvelä

20:15–21:15 Daniel Pettersson & Maria Jonsson

21:45–22:15 MHM Folk

Restarang Jackson's

22:30 Kvällsjam för alla spelsugna!

Torsdag 23 november
9.00 - 10.00 Keynote IV, sal Homeros

Piia Kleemola-Välimäki: How La Folia became Sheep's polska: Finnish dance music manuscripts from 18th and 19th centuries

10.00 - 10.30 Fikapaus, sal: Moberg

10.30 - 12.00 Session VI, sal Homeros 

Sven Ahlbäck (paper): The hidden modes: A computer-assisted approach to tonality analysis of older Swedish folk music.

Ånon Egeland (recital lecture): Europeiske spor i hardingfelespringaren.

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M

12:30–13:15 lunchkonsert med KMH Folk

13.30 – 15.00 Session VII, sal Homeros

Eva Hov (recital lecture): Glömda kvinnoliv från tre sekler: Trondhjemska notmanuskript som musik- och lokalhistoriska källor.

Boel Lindberg (paper): En spelmansbok för clawer från mitten av 1800-talet.

15.00 – 15.30 Avslutning, sal Homeros

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt

16.00 – 17.30 Workshops & seminarium III, sal Homeros 

Dewey

Seminarium: Digifolk.se / Åke Persson

Orff

Workshop – spel: Maria Jonsson & Daniel Pettersson

Dalcroze Workshop – spel: Piia Kleemola-Välimäki

 

19.00  Kvällskonserter på stan

Kulturparken Småland/Utvandrarnas hus

19.00–20.00 Gorsets Borgere og Bønder

20.15–21.15 Rasmus Storm

 

Kafé de luxe

22.00 Ånon Egeland & Mikael Marin (releasekonsert av cd:n "Sorpesoll")

Kvällsjam efter konserten

I bifogat dokument finns konferensens uppdaterade program.

Spelmansböcker i Norden program_2017-11-08.pdf

Anmälan

Anmälan och konferensavgift 

Konferensavgiften är 1000 SEK exkl. moms.

I konferensavgiften ingår fika, lunch, workshops och konserter. 

Anmälan till konferensen är nu stängd. 

Boende

Boende

Vi har förbokat hotellrum på Elite Stadshotell i Växjö, se länken till hotellet nedan. Uppge koden SPK 2017 när du bokar övernattning så får du universitetets avtalspris. De förbokade rummen måste bokas innan den 20 september. Det går inte att boka online om du vill ha avtalspriset. Boendet ingår inte i konferenspriset.

Elite Stadshotellet i Växjö (enkelrum från 920 SEK/natt)
E-post: reservation.vaxjo@elite.se Telefon: 0470 – 134 00

Hotellet ligger 5 minuters promenadavstånd från Växjö resecentrum. 

Hitta till konferensen

Hitta till konferensen

Konferensen hålls i hus F och hus M på universitetsområdet som ligger ca 3 km från Växjö centrum. Kvällskonserterna hålls i stan, mer inforamtion kommer.

Till universitetet kan du antingen promenera utmed sjöarna eller åka buss. I bifogade länkar hittar du dels en karta över Växjö för dig som vill promenera samt en busstidstabell för dig som vill åka buss. Buss nummer 3 avgår från Resecentrum till Linnéuniversitetet var 10:e minut dagtid. Det finns även en karta över universitetetsområdet.

Karta Växjö

Karta universitetsområdet

Flyg
Det går regelbundna avgångar mellan Smålands airport och Bromma. Flygplatsen ligger ungefär 4 kilometer från centrum, som du når med taxi eller flygbuss som avgår omkring var 20:e minut.

Tåg
Det är smidigt att åka tåg till Växjö. Järnvägsstationen ligger mitt i centrum.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Mejla konferens@lnu.se eller ring 0470-708700.

Kontakt

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll skickas till Karin Larsson Eriksson, docent i musikvetenskap, Linnéuniversitetet. karin.eriksson@lnu.se

För frågor kring festivalen och workshops skickas till Mathias Boström, arkivchef Smålands Musikarkiv. mathias.bostrom@musikisyd.se

För praktiska frågor om hotell, transport mm, kontakta konferens@lnu.se.