Spelmansböcker i Norden

Spelmansböcker i Norden

Välkommen till konferensen Spelmansböcker i Norden som arrangeras på Linnéuniversitetet i Växjö den 21-23 november 2017.

Spelmansböcker i Norden är en internationell vetenskaplig konferens som kombineras med en professionell musik- och dansfestival samt pedagogiska workshops.

Syfte med konferensen är att fördjupa kunskaperna och ge perspektiv på melodiers och dansers spridning i Norden i äldre tid samt deras användning i dagens nordiska kulturliv. Vi hoppas även att Spelmansböcker i Norden, som en fokuserad manifestation och internationell mötesplats, kan bli en energiinjektion i det fortsatta levandegörandet av ett spännande men fortfarande underutnyttjat kulturarv som är gemensamt för flera nordiska länder.

Konferensen riktar sig till forskare, utövare, pedagoger, studenter och företrädare från civilsamhället, som på olika sätt arbetar med och utforskar äldre notböcker.

Under tre inspirerande dagar får du ta del av ett gemensamt nordiskt – och vidare internationellt – möte för forskare, professionella musiker och dansare samt den stora skaran amatörutövare inom folkmusik och dans. Genom denna kombination av olika inriktningar blir Spelmansböcker i Norden en arena för ett brett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan verksamhetsområden.

Arrangörer 

Spelmansböcker i Norden är en del av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum och arrangeras tillsammans med Linnéuniversitetet, Musik i Syd samt i samarbete med ett flertal nordiska systerinstitutioner: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, Stockholm; Dansk folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn; Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa; Norsk folkemusikklag; Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Varmt välkomna!

Om konferensen

Om konferensen

Den 21 november 2017 inleds konferensen med registrering och fika klockan 9.30-10.30. Konferensen öppnar klockan 10.30.

Den 23 november avslutas konferensen med en kvällskonsert på stan.

Konferensspråket är svenska, norska, danska och engelska.

Mer information om konferensen och 25-års jubileet hittar du på Smålands Musikarkivs hemsida, länken hittar du här.

Plenarföreläsare

Plenarföreläsare

Fil. dr Magnus Gustafsson, vice vd, Musik i Syd, Växjö, Sverige

Magnus Gustafsson, FD, är vice VD för den regionala musikinstitutionen Musik i Syd. Hans forskning har under många år varit inriktad på innehållet i äldre handskrivna notböcker. I detta sammanhang har han särskilt intresserat sig för polskans olika varianter och former. Gustafsson har också skrivit en rad böcker och artiklar om småländskt musikliv. Han har och har haft en rad olika offentliga kultur- och musikuppdrag hos bl.a. Nordiska Ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Statens Musikverk. Gustafsson är riksspelman och har varit medlem i bl.a. grupperna Sågskära och Höök. Under flera år arbetade han också på frilansbasis som musikjournalist på Sveriges Radio. Gustafsson sitter på stol nr 15 i Smålands akademi. Han är bl.a. författare till Folkmusik från Småland och Öland (1983), Axel Sjölander – spelman i Grönadal (1992), Småländsk musiktradition. Folkliga dansmelodier och ceremonistycken (2000) och Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok (2016).

Dr. phil. Jens Henrik Koudal, seniorforsker på Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, Danmark

Jens Henrik Koudal, seniorforsker på Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. Uddannet i musikvidenskab og historie. Har udgivet en række bøger og artikler om nordeuropæisk musik- og kulturhistorie, blandt andet Rasmus Storms nodebog (1987), "Musikermobilitet i Østersøområdet" (1993), For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark (2000, doktordisputats), Folkeminder og dagliglivets kultur (2004) og "Den gådefulde polskdans" (2006). Bogaktuel med Skæbnesymfoni og krokodillepolka (2017), der skildrer musikkulturen i tilknytning til et stort landbrug på Sjælland i 1900-tallet. Er i øvrigt en glad dyrker af barokmusik-sammenspil på cembalo i private sammenhænge.

Mus. dr Piia Kleemola-Välimäki, Sibelius Akademien, Helsingfors, Finland Cand. phil.

Violinist, Doctor of Music Piia Kleemola-Välimäki is known as an exceptional performer, who is at home in both traditional and more experimental music worlds. The specialty of the Seinäjoki-based artist is Ostrobothnian fiddle polska, which was the subject of her dissertation for the degree of Doctor of Music, completed in 2011 at the Sibelius Academy. Besides the violin, her instruments include kantele, jouhikko (Finnish bowed lyre) and vocals. Kleemola-Välimäki has released three solo recordings (The Polska of the Devil and the Priest (2014), Fiddle Feast (2012) & RindaNickola (2009)) and she performs on 30 records. Piia Kleemola-Välimäki has been awarded one-year & three-year artist's grants by the National Council for Music (2008, 2017–2019) and one-year artist´s grant by the Finnish Cultural Foundation, South Ostrobothnia Regional fund (2007 & 2014).

Bjørn Aksdal, ordförande för Norsk folkemusikklag, f.d. seniorforskare vid Rådet för folkemusikk og folkedans, Trondheim, Norge

Bjørn Aksdal (f. 1953) er uavhengig musikkforsker og forfatter. Han var tidligere seniorforsker og musikkfaglig ansvarlig ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Aksdal har utgitt en lang rekke bøker og artikler på flere språk, bl.a. Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol (1982), Spelemann og smed. Smed-Jens og hans notebok (1988), Meråkerklarinetten (1992), Fanitullen (1993), Musiken i Norden (medforfatter, 1998) og Hardingfela (2009). Han har laget utredninger om bl.a. de norske folkemusikkarkivene, folkemusikk og folkedans i kulturskolen og de norske instrumentbyggetradisjonene. Han har også vært med på å produsere flere utstillinger ved Ringve museum og Valdres folkemuseum. Aksdal har arbeidet som musikkjournalist i NRK og musikkanmelder i flere aviser og tidsskrift. Han var leder for Hardingfeleprosjektet og har sittet i styringsgruppen for en rekke andre større prosjekter. For tiden arbeider han bl.a. med et bokprosjekt om den norske langeleiken. Aksdal har vært nestleder i ICTM's studiegruppe for historiske kilder til folkemusikken, og han har sittet i styret i European Seminar in Ethnomusicology. Aksdal har vært leder i Norsk folkemusikklag, den norske nasjonalkomiteen i ICTM siden 2013 og var også leder i laget fra 1988 til 1992. Han spiller selv en rekke ulike instrumenter. I 2017 mottok han Egil Storbekkens musikkpris.

Program

Program 21-23 november, 2017

Tisdag 21 november
9.30 - 10.30 Registrering och fika, sal: Homeros

10.30 - 11.00 Välkommen, konferensen öppnar, sal: Homeros

11.00 – 12.00 Keynote 1, sal: Homeros

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M (konsert: 12:30–13:15)

13.30- 15.30 Recital lecture/panel 1 (2 st), sal: Homeros, Moberg

14.00 – 16.00 Föreläsningar sal: Homeros, Moberg

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt

16.00 – 18.00 Parallella sessioner

Papers /recitals

Workshops

19.00 Konsert på stan, mer information kommer.

Onsdag 22 november
9.00 - 10.00 Keynote 2 sal: Homeros

10.00 - 10.30 Fikapaus med posterpresentationer

10.30 - 12.00 Paper 1 (3 stycken) sal: Homeros

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M (Konsert: 12:30–13:15)

13.30 – 14.30 Keynote 3, sal: Homeros, Moberg

14.30 – 15.30 Panel 2 (1 st) sal: Homeros

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt

16.00 – 18.00 Parallella sessioner

Papers /recitals

Workshops

19.00  Konsert på stan, mer information kommer.

Onsdag 23 november
9.00 - 10.00 Keynote 4, sal Homeros

10.00 - 10.30 Fikapaus, sal: Moberg

10.30 - 12.00 Paper 2 (3 st)

12.00 - 13.30 Lunch och konsert, hus M (Konsert: 12:30–13:15)

13.30 – 14.30 Papers/Recital (Homeros)

14.30 – 15.30 Avslutning, sal Homeros

15.30 – 16.00 Fikapaus med smörgås och frukt

16.00 – 18.00 Workshops

19.00  Konsert på stan, mer information kommer.

Anmälan

Anmälan och konferensavgift 

Konferensavgiften är 1000 SEK exkl. moms.

I konferensavgiften ingår fika, lunch, workshops och konserter. 

Du kan nu anmäla dig till konferensen genom att gå in på anmälningslänken nedan. Anmäl dig här. 

Boende

Boende

Vi har förbokat hotellrum på Elite Stadshotell i Växjö, se länken till hotellet nedan. Uppge koden SPK 2017 när du bokar övernattning så får du universitetets avtalspris. De förbokade rummen måste bokas innan den 20 september. Det går inte att boka online om du vill ha avtalspriset. Boendet ingår inte i konferenspriset.

Elite Stadshotellet i Växjö (enkelrum från 920 SEK/natt)
E-post: reservation.vaxjo@elite.se Telefon: 0470 – 134 00

Hotellet ligger 5 minuters promenadavstånd från Växjö resecentrum. 

Hitta till konferensen

Hitta till konferensen

Konferensen hålls i hus F och hus M på universitetsområdet som ligger ca 3 km från Växjö centrum. Kvällskonserterna hålls i stan, mer inforamtion kommer.

Till universitetet kan du antingen promenera utmed sjöarna eller åka buss. I bifogade länkar hittar du dels en karta över Växjö för dig som vill promenera samt en busstidstabell för dig som vill åka buss. Buss nummer 3 avgår från Resecentrum till Linnéuniversitetet var 10:e minut dagtid. Det finns även en karta över universitetetsområdet.

Karta Växjö

Karta universitetsområdet

Flyg
Det går regelbundna avgångar mellan Smålands airport och Bromma. Flygplatsen ligger ungefär 4 kilometer från centrum, som du når med taxi eller flygbuss som avgår omkring var 20:e minut.

Tåg
Det är smidigt att åka tåg till Växjö. Järnvägsstationen ligger mitt i centrum.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Mejla konferens@lnu.se eller ring 0470-708700.

Kontakt

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll skickas till Karin Larsson Eriksson, docent i musikvetenskap, Linnéuniversitetet. karin.eriksson@lnu.se

För frågor kring festivalen och workshops skickas till Mathias Boström, arkivchef Smålands Musikarkiv. mathias.bostrom@musikisyd.se

För praktiska frågor om hotell, transport mm, kontakta konferens@lnu.se.