En del av verket "Hide and seek", Maria Miesenberger (2005)
- Heldag

Svenska historikermötet 2019

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Huvudtemat är Rättigheter.

Tema: Rättigheter

Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.

Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen. Att detta kommer att genomföras redan 2019 och inte ett år senare beror på att det då skulle ha krockat med 2020 års världshistorikerkongress som är förlagd till Poznan i Polen. Det följande svenska historikermötet - efter Växjö 2019 - kommer att arrangeras under år 2022.

Call for Papers

Förslag på sessioner, papers och posterpresentationer som behandlar huvudtemat är särskilt välkomna, men naturligtvis välkomnar vi ämnen utanför det. Ett viktigt syfte med mötet är att spegla bredden i svensk historisk forskning.

Förslag på sessioner, papers m m kan nu lämnas in - se längre ner på denna sida! Sista inlämningsdatum för förslag: 15 oktober 2018.

För de som vill medverka med egen session vill vi framhålla det önskvärda i att även bjuda in personer som inte hör till den egna institutionen/ avdelningen. Tiden för varje session är en och en halv timma, varför det inte bör vara fler än fyra papers/presentatörer under varje session. Respektive sessionsledare kommer att ges i uppdrag att samordna innehåll och presentationer i dessa.

Viktiga datum (preliminära):

  • sista inlämningsdag för förslag till sessioner: 15 oktober 2018
  • besked om sessioner kommer att kunna ges i mitten av november 
  • anmälan för att delta öppnar i januari 2019 och stänger i slutet av april
  • programmet beräknas vara tillgängligt strax efter årsskiftet 2018/19

Frågor och mer information

För eventuella frågor och mer information använd följande epostadress: svenskahistorikermotet19@lnu.se

Viss information om till exempel resande till och från Växjö och övernattningsmöjligheter finns redan nu (se nedan) men ett fullständigt program samt information om sessioner, utflykter etc. kommer att fyllas på efterhand.

Varmt välkomna till Småland och Svenska historikermötet 2019 önskar historikerna vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö!

Gruppbild personal historia