En del av verket "Hide and seek", Maria Miesenberger (2005)
- Heldag

Svenska historikermötet 2019

Det åttonde Svenska historikermötet äger rum i Växjö den 8-10 maj 2019. Huvudtemat är Rättigheter.

Tema: Rättigheter

Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.

Arrangörer för Svenska historikermötet 2019 är Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen. Att detta kommer att genomföras redan 2019 och inte ett år senare beror på att det då skulle ha krockat med 2020 års världshistorikerkongress som är förlagd till Poznan i Polen. Det följande svenska historikermötet - efter Växjö 2019 - kommer att arrangeras under år 2022.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig! 
Mer information om anmälan av papers m m  finns längre ner på denna sida.

Programmet är nästan klart

Planering och arbete med de olika sessionerna pågår in i det sista men som utlovat finns nu ett i princip färdigt program - se längre ner på denna sida där du också kan ladda hem det (i pdf-format)! 

Om abstracts och papers

Skicka in abstract
Om du inte redan skickat in ditt abstract och vill att det publiceras i programmet, skicka det till svenskahistorikermotet19@lnu.se före 10/3. 

Skicka in paper
Om du utöver att publicera ditt abstract i programmet även vill cirkulera ett paper som kan laddas ned från hemsidan (inte obligatoriskt), bifoga filen i ett mail och skicka till svenskahistorikermotet19@lnu.se.

Filnamnet bör se ut på följande sätt ”Hagerdal_H-Globala_problem_2019”, dvs. det skall innehålla efternamn och förnamn samt en (gärna) kort titel/rubrik. Formatet bör helst vara pdf eller Word.

Besök Huseby bruk och invigningen av utställningen ”En låda på vinden”

Poster (jpg) för utställningen "En låda på vinden"

Huseby bruk, beläget mellan sjöarna Salen och Åsnen söder om Växjö, är en bruksmiljö där järn-, skogs- och jordbruk var grunden för brukets ekonomi under 300 år. Idag är Huseby ett av Smålands främsta besöksmål. Klicka här för att läsa mer om Huseby.

Utställningen ”En låda på vinden” vilar på den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet i de dokument som hittades i en låda när vinden städades i Husebys mangårdsbyggnad, ”Slottet”. Dokumenten härstammar från 1860-talets Indien där Joseph Stephens arbetade som underkontraktör inom det brittiska imperiets stora infrastrukturbygge, järnvägen. Det var tio formativa år för Joseph och dramatiska år i det brittiska Indien. Joseph lämnade Indien med en förmögenhet för vilken han köpte Huseby bruk.

Avresa från LNU campus kl. 15:15. Återresa med möjlighet att stiga av vid Resecentrum i Växjö och på campus. Ankomst i Växjö i god tid före middagen.

OBS! just nu finns endast ett fåtal platser kvar så skynda dig med din anmälan! "Först till kvarn..."

Viktiga datum under våren:

  • Anmälan är öppen (sedan den 1 februari). E-post med länk till anmälningsformuläret har skickats ut till alla deltagare. Vänligen notera att accepterade bidrag inte bekräftar deltagande och att samtliga deltagare måste anmäla sig.
  • 15 mars: Sista datum för anmälan av deltagare i accepterade sessioner inklusive medverkande, ordförande och eventuell diskutant. Vänligen notera att sessioner som vid detta datum inte har deltagare, ordförande och eventuell diskutant stryks ur programmet.
  • 15 mars är också sista anmälningsdatum för att få "early bird"-pris på konferensavgiften.
  • 5 april: det fullständiga konferensprogrammet publiceras (inklusive abstracts för de olika sessionerna).
  • 18 april: sista datum för komplettering av accepterade papers (kommer att finns för nedladdning i veckan som följer).
  • 24 april: sista dag för anmälan till årets historikermöte!

Frågor och mer information

För eventuella frågor och mer information använd följande epostadress: svenskahistorikermotet19@lnu.se

Information om hur du enklast tar dig till och från Växjö samt om olika övernattningsmöjligheter finner du längre ner på denna sida, liksom ett preliminärt program. Det fullständiga programmet kommer att finnas tillängligt från början av april.

Varmt välkomna till Småland och Svenska historikermötet 2019 önskar historikerna vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö!

Gruppbild personal historia