Undervisning i grundskolan

Nya villkor för lärande i förskoleklass och fritidshem

Barn- och BarndomsKollegiet (BBK) vid Linnéuniversitetet hälsar välkommen till 2017 års biennal med temat "Nya villkor för lärande i föreskoleklass och fritidshem".

2017 års BBK-biennalen var den 5:e biennalen och hölls den 8 februari i Kalmarsalen. Både 2017 och 2015 års biennaler var båda fulltecknade och mycket lyckade.

Tack alla som deltagit!

Konferensen är avslutad

 

Material efter avslutad BBK-biennal 2017

Presentation Helena Ackesjö
Presentation Karin Lager
Presentation Lena Hallengren
Presentation Marianne Dahl
Presentation Pernilla Kallberg
Presentation Sven Persson
Presentation Skolverket

Bilder från BBK-biennalen 2017

Program från 2017

09.00-09.05 Välkomna!

09.05-09.30 Nya villkor för lärande i förskoleklass och fritidshem
                      Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott

09.30-10.15 Utbildningens brännpunkt i förskoleklass och fritidshem
                      Sven Persson, professor vid Malmö Högskola (Keynote)

10.15-10.45 Kaffe

10.45-11.30 Nya läroplansavsnitt för förskoleklass och fritidshem
                      Representant från Skolverket

11.30-12.00 Paneldiskussion

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15 Fritidshemmet i ett framtidsperspektiv
                      Marianne Dahl, fil. Dr. vid Linnéuniversitetet
                      Förskoleklassen - en arena för kontinuitet och progression
                      Helena Ackesjö, fil. Dr. vid Linnéuniversitetet

14.15-14.45 Kaffe

14.45-15.30 Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem
                      Karin Lager, fil. Dr. vid Göteborgs universitet
                      Förskoleklassen och lärares professionella relationsarbete
                      Pernilla Kallberg, doktorand vid Mälardalens högskola