Infångning av änder

Ecology meets epidemiology

En konferens med fokus på sjukdomsekologi arrangerad av nätverket One Health Sweden. Konferensen äger rum den 22-23 mars 2017 vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Sjukdomar har en djupgående inverkan på alla former av liv, och kan avgöra ödet för individer och populationer. Viktigt, de flesta patogener kan infektera mer än en värdart , vilket innebär att sjukdomar ofta delas och formas av samspelet mellan art och miljö.

Vid konferensen Ecology meets Epidemiology vill vi samla forskare inom biologiska, veterinäriska och medicinska fakulteter för att diskutera de senaste rönen inom sjukdomsekologi, allt från djurekologi, sjukdomsepidemiologi och immunologi. Konferensen arrangeras av One Health Sverige, ett nätverk av forskare över discipliner som är intresserade av ekologi och epidemiologi hos multivärds- och zoonotiska patogener. Vi uppmuntrar unga forskare (doktorander och postdocs) att komma och presentera sitt arbete, möta seniora forskare och utbyta idéer med kollegor.

Huvudtalare

  • Lars Råberg, Functional Zoology, Department of Biology, Lund University, Sweden
  • Nicolas Gaidet, Animal and Integrated Risk Management unit, CIRAD, France
  • Elinor Jax, Max Planck Institute of Ornithology, Germany
  • Gunilla Hallgren, National Veterinary Institute, Sweden

Läs mer om konferensen och registrera dig på dess engelska webbplats.