Calmar castel

Global brand conference 2017

Den 26-28 april 2017 hölls den tolfte Global Brand Conference. Årets tema var ”Sensory Branding”. Konferensen hölls vid Linnaeus University School of Business and Economics.

Avslutad konferens

För mer information, se konferensens engelska sida.