Samarbeta

Plattform för välfärdsfrågor 4 maj

Nu har vi åter träffats för att samtala kring hur en plattform för välfärdsfrågor kan organiseras framöver samt fördjupat oss i några konkreta samhällsutmaningar där vår samlade kunskap kan utnyttjas. Nu senast vid "Plattform för välfärdsfrågor" och tidigare vid ”Nyttan med utvärdering”.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

När vi träffades den 4 maj i M-huset i Växjö hade alla skickat in tre samhällsutmaningar som berör välfärdsfrågor i vid mening och där man kan önska samverkan och samtal med universitet och andra aktörer. Deltagarna grupperades sedan kring de olika teman som utmejslats. I grupperna diskuterades och undersökte man hur vi kan kan gå vidare med samlade resurser i en actionplan. Vi hade även en gemensam samling där vi diskuterade vilka former som kan vara lämpliga för plattformen framöver.

Inbjudna var regioner/regionförbund, de större kommunerna, länsstyrelser samt näringsliv och idéburna organisationer.

Här kan du läsa de inskickade samhällsutmaningarna

Här kan du läsa en dokumentation från dagen "Plattform för välfärdsfrågor"

Till den tidigare konferensen Nyttan med utvärdering