Quantum and Beyond

Quantum and Beyond (QB)

Internationell konferens inom kvantteori och -experiment vid Linnéuniversitetet i Växjö, 13-16 juni 2016. Ankomst 12 juni, avfärd 17 juni.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

QB-konferensen arrangeras av ICMM, International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Den är tillägnad kvantteori och kvantexperiment – från de mest fundamentala problemen inom grundläggande kvantteori (bland annat grunderna inom kvantinformation, sannolikhet och slump) till nya kvantteknologier (kryptografi, slumgenaratorer, bildbehandling, databehandling, teleportation).

Mer information, program, anmälan etc finns på Quantum and Beyonds engelska webbplats.

Film: Kvantpartiklar håller mystisk kontakt – trots stora avstånd

Reportage från konferensen Quantum and Beyond 2016