Teachers Matter - But why, where and when?

Teachers Matter - But Where, When and Why?

Internationell forskningskonferens den 17-18 maj 2017 vid Linnéuniversitetet, Kalmar.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Offentlig utbildning har blivit allt mer internationaliserad och globaliserad. Detta innebär utmaningar för forskningen om lärare och lärarutbildning. Under de senaste åren har vi sett en ökande mängd forskning på lärares arbete och lärarutbildningen. Idag kan vi säga en hel del om lärarkompetens och lärarutbildning. Det finns starka bevis för att lärare, och även lärarutbildning har betydelse!

Alla keynote-föreläsningar är öppna för både studenter och personal vid Linnéuniversitetet! Ingen föranmälan krävs och deltagandet är gratis.

Läs mer om konferensen på dess engelska webbsida.