Undervisning och lärande - en arena för forskare och verksamma lärare (FLM3)

Den 1-2 november 2017 arrangerar institutionen för matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet en konferens i Kalmar riktad mot bland annat lärare, skolledare, forskare och andra som kan tänkas vara intresserade av skolforskning och pedagogisk kompetens.

KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD

Syftet med konferensen är att deltagarna skall få tillgång till skolforskning och pedagogisk kompetens som finns vid olika universitet och högskolor i Sverige. Konferensen ska också skapa förutsättningar för nätverk samt att få tillgång till kunskap och erfarenhet som finns i våra skolor.

Konferensen riktar sig till grundskolelärare, gymnasielärare, skolledare, forskare, studenter och övriga intresserade av forskning och av utbyte med andra.

Inlämning av abstracts

Instruktioner för inlämning av abstracts
Följande information måste finnas med i de abstracts som skickas in:

  • Titel på abstract
  • Författarnamn
  • Författarens/författarnas lärosäte och land
  • Författarens/författarnas e-postadress(er)
  • Abstract. Får innehålla max 400 ord. Bifogas som worddokument. Gör så få formateringar som möjligt i texten.
  • Abstractet ska följas av max 3-5 keywords
  • Kort författarbeskrivning på 100 ord

 Abstract_exempelsida.pdf

 

 

Föreläsare

1. Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap, UVK-samordnare för lärarprogrammen, ämnesföreträdare pedagogik och specialpedagogik vid Malmö högskola.

Forskare och lärare i samverkan för utveckling av lärande i skolan
Konferensens syfte är att skapa en arena för forskare och verksamma lärare i förskola och skola för att bidra till en skola på vetenskaplig grund och goda lärandebetingelser. Dels innebär det att forskare och lärare presenterar sina arbeten och resultat för varandra, dels att forskare och lärare kan knyta kontakt för att utveckla nya idéer om gemensamma projekt.

2. Per-Olof Wickman är professor i didaktik med inriktning i naturvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning omfattar utveckling av modeller som lärare kan använda för planering, undervisning och bedömning. Wickman har också forskat om hur didaktiken som lärares professionsvetenskap kan utgöra en vetenskaplig grund för lärares arbete.

Några tankar om lärarprofessionen, vetenskaplig grund och skolutveckling
Nya krav ställs på lärare och skolans ledare i och med skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I föreläsningen diskuteras vad dessa krav kan betyda för skolornas utvecklingsarbete, lärarens professionella roll och hur didaktiken kan utvecklas som lärares professionsvetenskap.

3. Anna Vikström, fil.dr. docent/bitr. professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Lärarutbildare och forskare med fokus på naturvetenskaplig undervisning och lärande.

Hur kan lärare få svar på sina frågor?
Hur gapet mellan undervisningspraktiken och forskningen kan överbryggas med hjälp av lärares egen kunskapsproduktion illustreras med exempel på hur learning studies och variationsteori kan utveckla lärares naturvetenskapliga undervisning.

4. Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.

Ett vetenskapligt förhållningssätt - användning av uppgifter i matematikundervisning
Ett forskningsbaserat arbetssätt innebär att tänka på att både innehållet och formen ska utgå ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Uppgifternas potential för att på ett systematiskt sätt skapa variationsmönster i aspekterna som eleverna behöver få syn på i en undervisningssituation är i fokus för denna presentation.

Program

Onsdag, 1 november 2017
Kalmar Nyckel

10.30 – 11.00 Invigning av konferensen

11.00 – 12.00 Plenarföreläsning 1
Forskare och lärare i samverkan för utveckling av lärande i skolan
Professor: Mona Holmqvist, Malmö högskolan

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Plenarföreläsning 2
Några tankar om lärarprofessionen, vetenskaplig grund och skolutveckling
Professor: Per-Olof Wickman, Stockholms universitet

14.00 -14.15 Fika

14.15 – 15.15 Parallella sessioner 1

15.15 -16.00 Parallella sessioner 2

18.30 Konferensmiddag

Torsdag, 2 november 2017
Kalmar Nyckel

9.30 -10.30 Plenarföreläsning 3
Hur kan lärare få svar på sina frågor?
Docent: Anna Vikström, Luleå tekniska universitet

10.30 – 11.00 Fika

11.00 -12.00 Parallella sessioner 4

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Plenarföreläsning 4
Ett vetenskapligt förhållningssätt - användning av uppgifter i matematikundervisning
Professor: Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet

14.00 -14.30 Fika

14.30 – 15.30 Parallella sessioner 5

15.30 – 16.00 Avslutning och fika

 

Organisationskommitté

Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet
Mona Holmqvist, Malmö högskola
Gunilla Gunnarsson, Linnéuniversitetet
Lucian Olteanu, Linnéuniversitetet

Boende

Det finns förbokade hotellrum enligt listan här nedan. Bokning ska ske direkt till hotellet via telefon eller e-mail. Ange bokningskod "FLM3" för att få våra rabatterade priser.

OBS! Det går inte att boka våra förbokade hotellrum via hotellets egna on-line bokning.

Brofästet Hotell & Konferens (enkelrum från 753:-/natt)
Gröndalsvägen 19
392 36 KALMAR
Boka via e-mail info@brofastet.se eller telefon 0480 - 42 70 00.

First Hotel Witt (enkelrum från 886:-/natt)
Södra Långgatan 42
392 31 KALMAR
Boka via e-mail witt@firsthotels.se eller telefon 0480-152 50.

Best Western plus Kalmarsund Hotell (enkelrum från 895:-/natt)
Fiskaregatan 5
392 32 KALMAR
Boka via e-mail info@kalmarsundhotel.se eller telefon 0480-48 03 80.

Det finns även lågbudget hotell/vandrarhem som vi inte kan förboka rum, vi föreslå att du besöker följande webbsida eller ringer enligt nedan:

Svanen Hotell och vandrarhem
Webbsida: www.hotellsvanen.se
E-mail: info@hotellsvanen.se
Telefon: 0480-255 60