Labbresurs

Labbmiljö: Laboratoriet för byggnadstekniska produkter

Institutionen för byggteknik driver ett toppmodernt laboratorium med avancerad och unik utrustning för att undersöka materialparametrar och prova konstruktiva komponenter och system, både i labbmiljön och in-situ.

I vårt byggnadstekniska laboratorium på Linnéuniversitetet i Växjö kan vi utföra många olika och varierande tester, från materialnivå till fullskaliga konstruktioner. Som exempel kan nämnas hållfasthetstester, utmattningstester, dynamiska tester, ljud, temperatur/fuktighet, vibrationer, klimattester, hållfasthetssortering med AI och mycket annat.

Vår mät- och testutrustning är toppmodern och uppdateras regelbundet. Typiska tester kan vara böj- eller skjuvtester av bjälklagselement i trä eller hybridkonstruktioner, provning av fästelement och isolering. Medarbetare på institutionen har många praktiska och akademiska kompetenser inom byggteknik som vi gärna delar med oss av.

Åtta lastramar

Det finns åtta lastramar för mekaniska tester med följande kapacitet:

  • Max objektstorlek L×B×H: 10×4×5 m
  • Kontrollerad tillförd vertikal kraft: upp till 600 kN +/-0,01 N och +/-0,01 mm
  • Kontrollerad tillförd horisontell kraft: upp till 300 kN +/-0,01 N och +/-0,01 mm

Utöver möjligheten att mekaniskt testa provkroppar under olika klimatförutsättningar har vi utrustning för att geometriskt klassificera objekt i 3D med olika mätningsmetoder, som laserskanning och andra optiska mätsystem. Mätutrustningen fungerar i 3D i realtid och tillåter mätning av 3D-ytor från 10 mm2 till 50 m2.

Laboratoriet har även egenutvecklad, webbaserad övervakningsutrustning för inbyggnad i fastigheter för mätning av temperatur, fukt, rörelser och vibrationer i konstruktionsskikten. Vi kan också erbjuda fullskaletester på befintliga objekt som broar och fastigheter.

Labbresurser

I Laboratoriet för byggnadstekniska produkter finns en mängd olika maskiner och andra hjälpmedel inom området.