Linnaeus University Press

Linnaeus University Press (Lnu Press) är Linnéuniversitetets förlagsdel. Förlaget ger bland annat ut avhandlingsserien Linnaeus University Dissertations, licentiatuppsatser, antologier med anknytning till universitetet, samt ett antal tidskrifter och konferenspublikationer via LnuOpen.

Senast utgivet

Birch Stem and Wood Traits in Genetic and Silviculture Trials in Southern Sweden av Grace Jones
Birch Stem and Wood Traits in Genetic and Silviculture Trials in Southern Sweden av Grace Jones. Doktorsavhandling i skog och träteknik. Läs och beställ
Experimental characterization and numerical modeling of compression perpendicular to the grain in wood and cross-laminated timber av Shaheda Akter
Experimental characterization and numerical modeling of compression perpendicular to the grain in wood and cross-laminated timber av Shaheda Akter. Doktorsavhandling i byggteknik. Läs och beställ
On the establishment of effective condition-based maintenance for oil-filled electrical transformers to reduce failures due to copper corrosion problems and its role toward sustainable energyav Ramsey Jadim
On the establishment of effective condition-based maintenance for oil-filled electrical transformers av Ramsey Jadim. Doktorsavhandling i maskinteknik. Läs och beställ
Till handling!  av Manuela Lupsa
Till handling! En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande av Manuela Lupsa. Doktorsavhandling i svenska språket Läs och beställ
Sowing the Seeds of Change av Alina Husung
Sowing the Seeds of Change av Alina Husung. Doktorsavhandling i företagsekonomi. Läs och beställ
Frames of threat and solidarity av Victoria Yantseva
Frames of threat and solidarity: Dynamics of media discourse on immigration in Sweden av Victoria Yantseva. Doktorsavhandling i sociologi Läs och beställ

Publikationer

Doktorsavhandlingar

De flesta avhandlingar vid Linnéuniversitetet publiceras sedan 2010 i serien Linnaeus University Dissertations. Många av avhandlingarna skrivna vid Linnéuniversitetet finns att läsa i DiVA.

Ett antal tidigare avhandlingar från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar finns att läsa i DiVA.

Licentiatuppsatser

Sedan 2017 publiceras de flesta av Linnéuniversitetets licentiatuppsatser i serien Lnu Licentiate. De flesta av dem finns att läsa i DiVA.

Även en del licentiatuppsatser som publicerades innan serien Lnu Licentiate finns att läsa i DiVA.

Tidskrifter och konferenspublikationer

Open Access tidskrifter och konferenspublikationer som ges ut av förlaget finns att läsa i LnuOpen.

Böcker och samlingsverk

En lista över böcker och samlingsverk utgivna av Linnaeus University Press (och tidigare Växjö University Press) finns i DiVA. Några av dem finns där även tillgängliga för läsning.

Beställningar

Många av förlagets publikationer finns att läsa i sin helhet i DiVA. Avhandlingar, böcker och samlingsverk kan även beställas i tryckt format, med reservation för slutförsäljning. Beställningar görs till nedanstående e-postadress.

Kontakt

Linnaeus University Press
lnupress@lnu.se