Linnaeus University Press

Linnaeus University Press (Lnu Press) är Linnéuniversitetets förlagsdel. Förlaget ger bland annat ut avhandlingsserien Linnaeus University Dissertations, antologier med anknytning till universitetet, samt ett antal tidskrifter och konferenspublikationer via LnuOpen.

Senast utgivet

Black Lives, White Quotation Marks, av Jenny Siméus
Black Lives, White Quotation Marks: Textual Constructions of Selfhood in South African Multivoiced Life Writing, av Jenny Siméus. Doktorsavhandling i engelska. Läs och beställ
Oligarchs, State Power and Mass Opinion, av Tigran Babajan
Oligarchs, State Power and Mass Opinion: A Study of the Role of Oligarchs in Post-Soviet Pseudo-democracies, av Tigran Babajan. Doktorsavhandling i statsvetenskap. Läs och beställ
Rule by Association, av John Hennessey
Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912, av John Hennessey. Doktorsavhandling i historia. Beställ
Landfills and glass dumpsites as future bank accounts of resources, av Yahya Jani
Landfills and glass dumpsites as future bank accounts of resources – waste characterization and trace elements extraction, av Yahya Jani. Doktorsavhandling i miljövetenskap. Läs och beställ
Ecology and evolution of coastal Baltic Sea 'dead zone' sediments, av Elias Broman
Ecology and evolution of coastal Baltic Sea 'dead zone' sediments, av Elias Broman. Doktorsavhandling i ekologi. Läs och beställ
Dokumentationssyndromet, av Katarina Nilfyr
Dokumentationssyndromet: En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik, av Katarina Nilfyr. Licentiatuppsats i utbildningsvetenskap. Läs

Publikationer

Doktorsavhandlingar

De flesta avhandlingar vid Linnéuniversitetet publiceras sedan 2010 i serien Linnaeus University Dissertations. Många av avhandlingarna skrivna vid Linnéuniversitetet finns att läsa i DiVA.

Ett antal tidigare avhandlingar från Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar finns att läsa i DiVA.

Licentiatuppsatser

Sedan 2017 publiceras de flesta av Linnéuniversitetets licentiatuppsatser i serien Lnu Licentiate. De flesta av dem finns att läsa i DiVA.

Även en del licentiatuppsatser som publicerades innnan serien Lnu Licentiate finns att läsa i DiVA.

Tidskrifter och konferenspublikationer

Open Access tidskrifter och konferenspublikationer som ges ut av förlaget finns att läsa i LnuOpen.

Böcker och samlingsverk

En lista över böcker och samlingsverk utgivna av Linnaeus University Press (och tidigare Växjö University Press) finns i DiVA. Några av dem finns där även tillgängliga för läsning.

Beställningar

Många av förlagets publikationer finns att läsa i sin helhet i DiVA. Avhandlingar, böcker och samlingsverk kan även beställas i tryckt format, med reservation för slutförsäljning. Beställningar görs till nedanstående e-postadress.

Kontakt

Linnaeus University Press
lnupress@lnu.se