Linnaeus University Press

Linnaeus University Press (Lnu Press) är Linnéuniversitetets förlagsdel. Förlaget ger bland annat ut avhandlingsserien Linnaeus University Dissertations, antologier med anknytning till universitetet, samt ett antal tidskrifter och konferenspublikationer via LnuOpen.

Senast utgivet

Doing Digital Humanities: Concepts, Approaches, Cases, red. Joacim Hansson & Jonas Svensson
Doing Digital Humanities: Concepts, Approaches, Cases, red. Joacim Hansson och Jonas Svensson. Antologi om digital humaniora. Läs och beställ
Diversity of aquatic viruses from genes to host interactions, av Emelie Nilsson
Diversity of aquatic viruses from genes to host interactions, av Emelie Nilsson. Doktorsavhandling i ekologi. Läs och beställ
Creating clarity and managing complexity through co-operation and communication, av Magnus Boström
Creating clarity and managing complexity through co-operation and communication: The case of Swedish icebreaker operations, av Magnus Boström. Doktorsavhandling i sjöfartsvetenskap. Läs och beställ
Respektabla frisörer, av Eva Klope
Respektabla frisörer: Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning, av Eva Klope. Doktorsavhandling i utbildningsvetenskap. Läs och beställ
Ecological drivers and genetic signatures of evolutionary divergence and local adaptation in pike (Esox lucius), av Johanna Sunde
Ecological drivers and genetic signatures of evolutionary divergence and local adaptation in pike (Esox lucius), av Johanna Sunde. Doktorsavhandling i ekologi. Läs och beställ
Two Essays in Public Economics, av Dingquan Miao
Two Essays in Public Economics, av Dingquan Miao. Licentiatuppsats i ekonomi. Läs

Publikationer

Doktorsavhandlingar

De flesta avhandlingar vid Linnéuniversitetet publiceras sedan 2010 i serien Linnaeus University Dissertations. Många av avhandlingarna skrivna vid Linnéuniversitetet finns att läsa i DiVA.

Ett antal tidigare avhandlingar från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar finns att läsa i DiVA.

Licentiatuppsatser

Sedan 2017 publiceras de flesta av Linnéuniversitetets licentiatuppsatser i serien Lnu Licentiate. De flesta av dem finns att läsa i DiVA.

Även en del licentiatuppsatser som publicerades innan serien Lnu Licentiate finns att läsa i DiVA.

Tidskrifter och konferenspublikationer

Open Access tidskrifter och konferenspublikationer som ges ut av förlaget finns att läsa i LnuOpen.

Böcker och samlingsverk

En lista över böcker och samlingsverk utgivna av Linnaeus University Press (och tidigare Växjö University Press) finns i DiVA. Några av dem finns där även tillgängliga för läsning.

Beställningar

Många av förlagets publikationer finns att läsa i sin helhet i DiVA. Avhandlingar, böcker och samlingsverk kan även beställas i tryckt format, med reservation för slutförsäljning. Beställningar görs till nedanstående e-postadress.

Kontakt

Linnaeus University Press
lnupress@lnu.se