Linnaeus University Press

Linnaeus University Press (Lnu Press) är Linnéuniversitetets förlagsdel. Förlaget ger bland annat ut avhandlingsserien Linnaeus University Dissertations, licentiatuppsatser, antologier med anknytning till universitetet, samt ett antal tidskrifter och konferenspublikationer via LnuOpen.

Senast utgivet

Envisioning entrepreneurship av Katarina Ellborg
Envisioning entrepreneurship av Katarina Ellborg. Doktorsavhandling i företagsekonomi. Läs och beställ
Doing informal care av Frida Andréasson
Doing informal care av Frida Andréasson. Doktorsavhandling i vårdvetenskap Läs och beställ
Boards of directors in family firms av Jenny Ahlberg
Boards of directors in family firms av Jenny Ahlberg. Doktorsavhandling i företagsekonomi. Läs och beställ
Att göra och erfara friluftsliv av Åsa Tugetam
Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftslivsundervisning av Åsa Tugetam. Doktorsavhandling i pedagogik. Läs och beställ
Artworks as diagrams av Leticia Vitral
Artworks as diagrams: Diagrammatic reasoning and the epistemic potential of art av Leticia Vitral. Doktorsavhandling i litteraturvetenskap. Läs och beställ
Surprise between media, minds and world: A Peircean process semiotic approach av Pedro Atã
Surprise between media, minds and world: A Peircean process semiotic approach av Pedro Atã. Doktorsavhandling i litteraturvetenskap. Läs och beställ

Publikationer

Doktorsavhandlingar

De flesta avhandlingar vid Linnéuniversitetet publiceras sedan 2010 i serien Linnaeus University Dissertations. Många av avhandlingarna skrivna vid Linnéuniversitetet finns att läsa i DiVA.

Ett antal tidigare avhandlingar från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar finns att läsa i DiVA.

Licentiatuppsatser

Sedan 2017 publiceras de flesta av Linnéuniversitetets licentiatuppsatser i serien Lnu Licentiate. De flesta av dem finns att läsa i DiVA.

Även en del licentiatuppsatser som publicerades innan serien Lnu Licentiate finns att läsa i DiVA.

Tidskrifter och konferenspublikationer

Open Access tidskrifter och konferenspublikationer som ges ut av förlaget finns att läsa i LnuOpen.

Böcker och samlingsverk

En lista över böcker och samlingsverk utgivna av Linnaeus University Press (och tidigare Växjö University Press) finns i DiVA. Några av dem finns där även tillgängliga för läsning.

Beställningar

Många av förlagets publikationer finns att läsa i sin helhet i DiVA. Avhandlingar, böcker och samlingsverk kan även beställas i tryckt format, med reservation för slutförsäljning. Beställningar görs till nedanstående e-postadress.

Kontakt

Linnaeus University Press
lnupress@lnu.se